III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych

W dniach 19 – 20 września 2019 roku w Warszawskim Domu Technika odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych, której organizatorami był Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego (CRB) wraz z współorganizatorami: Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych (PSRiBS), Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB) oraz Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Konferencję otworzył dr inż. Adam Baryłka, Prezes PSRiBS, a zarazem Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego witając zgromadzonych licznie przedstawicieli urzędów państwowych i samorządowych, służb mundurowych, uczelni technicznych, instytucji naukowych, stowarzyszeń naukowo-technicznych, firm i organizacji oraz wolnych słuchaczy.

Następnie Paweł Szot, Sekretarz Stanu, Zastępca Szefa Kancelarii Premiera Rady Ministrów odczytał list Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego skierowany do uczestników i organizatorów Konferencji z podziękowaniem za inicjatywę i podejmowanie tematu bezpieczeństwa m.in. konstrukcji, energetycznego czy pożarowego, które ma bezpośredni wpływ na codzienne życie Polaków. 

Kolejnym mówcą był Andrzej Świderek, Dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawiając obecnym jak istotne jest zagadnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa w aspekcie gospodarczym, ekonomicznym i w sytuacjach zagrożenia.

Głos zabrała także Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, która zaprezentowała bardzo ważną rolę inżynierów w zagadnieniach bezpieczeństwa.

Po uroczystej inauguracji dalsze obrady konferencyjne toczyły się w sesjach tematycznych. Obecni mogli wysłuchać wielu interesujących wykładów i prezentacji o nowoczesnych technologiach, o bezpieczeństwie konstrukcji, energetycznym, pożarowym i o prefabrykacji.

W przerwach między sesjami i podczas wieczornej kolacji goście kontynuowali rozmowy, wymieniali się poglądami, doświadczeniem oraz nawiązywali nowe kontakty.  Dla obecnych na Konferencji studentów z Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży była to wyjątkowa okazja do bezpośredniego spotkania z światem nauki i techniki.

Pierwszy dzień Konferencji zakończyła uroczysta kolacja połączona ze spektaklem teatralnym wystawianym w ramach projektu „100 lat radości z niepodległości” pt. „Bracia Polacy znad Wisły” Krakowskiego Teatru Komedia.

Na ręce Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego wpłyneły podziękowania i gratulacje. 

Konferencję zamknął prof. zw. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz dziękując wszystkim za obecność i owocne dwa dni spotkań licznie zgromadzonych przedstawicieli wielu środowisk nauki i techniki. Wyraził także nadzieję, że kolejna czwarta konferencja PIBOA będzie następnym sukcesem i przyczyni się do dalszego rozwoju bezpieczeństwa tworzenia i eksploatowania obiektów antropogenicznych.