Rada naukowa

Prof. zw. dr hab. dr h. c. Brunon Hołyst – Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Kolasa – Konsultant naukowy
Prof. zw. dr hab. Lech Kościelecki – Konsultant naukowy
Prof. zw. dr hab. Dariusz Zarzecki – Konsultant naukowy
Płk. rez. dr hab. Adam Radomyski, prof. WSOSP – Konsultant naukowy
Dr hab. inż. Andrzej Papliński, prof. WAT – Konsultant naukowy
Dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. PW – Konsultant naukowy
Dr hab. inż. Jerzy Obolewicz, prof. PB – Konsultant naukowy
Dr hab. inż. Artur Paździor, prof. PL – Konsultant naukowy
Mjr. dr inż. Bartłomiej Pieńko – Konsultant naukowy
Doc. dr inż. Helena Kisiel – Konsultant naukowy
Dr hab. inż. Adam Baryłka – Biegły Sądowy
Dr inż. Arkadiusz Kamiński – Konsultant naukowy
Dr Marcin Gubała – Konsultant naukowy
Płk. mgr inż. Wiesław Pacholski – Konsultant naukowy
St. kpt. mgr inż. Sławomir Jędrych – Konsultant naukowy
Mgr inż. Tomasz Buczek – Biegły Sądowy
Mgr inż. Elżbieta Kowalczyk – Biegły Sądowy
Mgr inż. Zbigniew Chachulski – Biegły Sądowy
Mgr Małgorzata Dziunik – Płóciennik – Biegły Sądowy
Mgr Marek Bazylewicz – Biegły Sądowy
Mgr Aleksander Kądziela – Rzeczoznawca
Inż. Tomasz Rutczyński – Biegły Sądowy