Rada naukowa

Prof. zw. dr hab. dr h. c. Brunon Hołyst – Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Kolasa – Konsultant naukowy
Prof. zw. dr hab. Lech Kościelecki – Konsultant naukowy
Prof. zw. dr hab. Dariusz Zarzecki – Konsultant naukowy
płk. rez. dr hab. Adam Radomyski, prof. WSOSP – Konsultant naukowy
dr hab. inż. Andrzej Papliński, prof. WAT – Konsultant naukowy
dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. PW – Konsultant naukowy
dr hab. inż. Jerzy Obolewicz, prof. PB – Konsultant naukowy
dr hab. inż. Artur Paździor, prof. PL – Konsultant naukowy
mjr. dr inż. Bartłomiej Pieńko – Konsultant naukowy
doc. dr inż. Helena Kisiel – Konsultant naukowy
dr hab. inż. Adam Baryłka – Biegły Sądowy
dr inż. Arkadiusz Kamiński – Konsultant naukowy
dr Marcin Gubała – Konsultant naukowy
płk. mgr inż. Wiesław Pacholski – Konsultant naukowy
st. kpt. mgr inż. Sławomir Jędrych – Konsultant naukowy
mgr inż. Tomasz Buczek – Biegły Sądowy
mgr inż. Elżbieta Kowalczyk – Biegły Sądowy
mgr inż. Zbigniew Chachulski – Biegły Sądowy
mgr Małgorzata Dziunik – Płóciennik – Biegły Sądowy
mgr Marek Bazylewicz – Biegły Sądowy
mgr Jarosław Kowszuk – Konsultant naukowy
mgr Aleksander Kądziela – Rzeczoznawca
inż. Tomasz Rutczyński – Biegły Sądowy