Rada naukowa

Prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Papliński – Konsultant naukowy
Prof. nadzw. dr hab. inż. Artur Rusowicz – Konsultant naukowy
Prof. nadzw. dr hab. Artur Paździor – Konsultant naukowy
Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Kolasa – Konsultant naukowy
Prof. zw. dr hab. Lech Kościelecki – Konsultant naukowy
Prof. dr hab. inż. Andrzej Papliński – Konsultant naukowy
Prof. dr hab. Dariusz Zarzecki – Konsultant naukowy
Prof. dr hab. Adam Radomyski – Konsultant naukowy
dr hab. inż. Jerzy Obolewicz – Konsultant naukowy
dr hab. Monika Szyłkowska – Konsultant naukowy
płk. dr hab. Tomasz Kośmider – Konsultant naukowy
doc. dr inż. Helena Kisiel – Konsultant naukowy
dr inż. Adam Baryłka – Biegły Sądowy
dr inż. Arkadiusz Kamiński – Konsultant naukowy
mjr. dr inż. Bartłomiej Pieńko – Konsultant naukowy
dr Mariusz Filipek – Radca Prawny
insp. dr Łukasz Świerczewski – Konsultant naukowy
insp. w/s dr Jarosław Konończuk – Konsultant naukowy
insp. w/s Robert Kukiełka – Konsultant naukowy
mł. insp. dr Mirosław Bednarski – Radca prawny
płk. rez. dr Tadeusz Masiowski – Konsultant naukowy
kpt. dr Mariusz Kuryłowicz – Konsultant naukowy
dr Wiesław Zawadzki – Konsultant naukowy
dr Aleksandra Łakomiak – Konsultant naukowy
mł. insp. Sylwester Winek – Konsultant naukowy
mł. insp. w/s Jacek Zalewski – Konsultant naukowy
mł. insp. w/s Dariusz Najmoła – Konsultant naukowy
nadkom. Tomasz Przybyła – Biegły Sądowy
nadkom. Paweł Mikitiuk – Konsultant naukowy
kom. w/s Jacek Wrona – Biegły Sądowy
kom. Sylwia Wiśniewska – Konsultant naukowy
kom. Andrzej Stefańczuk – Konsultant naukowy
kom. Robert Giemza – Konsultant naukowy
gen. bryg. mgr inż. Marek Dukaczewski – Konsultant naukowy
podkom. Tomasz Chrzanowski – Konsultant naukowy
podkom. Michał Podbielski – Biegły Sądowy
płk. mgr inż. Wiesław Pacholski – Konsultant naukowy
mec. Tomasz Olejniczak – Radca Prawny
mec. Paweł Dąbrowski – Radca Prawny
mec. Ireneusz Wyrzykowski – Radca Prawny
mec. Irena Skubiszak – Kalinowska – Radca Prawny
mec. Hoa Dessoulavy – Śliwińska – Radca Prawny
mec. Marcjanna Rejman – Jędrczak – Adwokat
mec. Damian Pietrzyk – Adwokat – Doradca podatkowy
mec. Tomasz Mielke – Adwokat
mec. Agata Szoplińska – Adwokat
mec. Katarzyna Tomaszewska – Adwokat
st. kpt. mgr inż. Sławomir Jędrych – Konsultant naukowy
asp. w/s Paweł Woźniakowski – Technik kryminalistyki
mgr inż. Tomasz Buczek – Biegły Sądowy
mgr inż. Elżbieta Kowalczyk – Biegły Sądowy
mgr inż. Adam Chojnowski – Biegły Sądowy
mgr inż. Zbigniew Chachulski – Biegły Sądowy
mgr Małgorzata Dziunik – Płóciennik – Biegły Sądowy
mgr Jarosław Kowszuk – Konsultant naukowy
mgr Aneta Sułek – Notariusz
mgr Aleksander Kądziela – Rzeczoznawca
inż. Tomasz Rutczyński – Biegły Sądowy