Porozumienie o współpracy z Komendą Stołeczną Policji

W dniu 23 lipca 2020 r.  zostało podpisane porozumienie o współpracy między Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych a Komendą Stołeczną Policji. Przedmiotem porozumienia jest współpraca naukowo-techniczna i organizacyjna, a także wymiana wiedzy oraz doświadczeń zawodowych pomiędzy stronami.

Podpisanie umowy odbyło się w siedzibie Wydziału Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji w obecności Naczelnika Wydziału Doskonalenia Kadr KSP insp. Sławomira Cisowskiego i jego Zastępcy podinsp. dr Łukasza Świerczewskiego. Stowarzyszenie reprezentowali Prezes PSRiBS Adam Baryłka, Przewodniczący Komisji ds. Doskonalenia Kadr PSRiBS Krzysztof Konopka i Koordynator ds. Administracyjnych PSRiBS Małgorzata Bogdaniuk.

Mamy nadzieję na owocną współpracę i wiele wspólnych ciekawych przedsięwzięć.