V Seminarium Kryminalistyczne PSRiBS

Dnia 23 listopada 2021 r. odbyło się Seminarium Kryminalistyczne PSRIBS na temat „Interdyscyplinarny aspekt kryminalistyki”. Naszym Gościem był Pan insp. Sławomir Cisowski – Naczelnik Wydziału Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji. Dziękujemy za udział i aktywność uczestników wydarzenia. Zapraszamy na podsumowujące VI Seminarium Kryminalistyczne PSRiBS, które odbędzie się w dniu 21 grudnia 2021 r. o godz. 17.30. Tematem spotkania będą „Kryminalistyczne badania dokumentów i pisma ręcznego”, a wykład poprowadzi mgr Krzysztof Konopka – Redaktor Naczelny Czasopisma Naukowo-Technicznego „Biegły Sądowy”.