LOADING

Kategoria: Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych

30 lat ustawy o własności lokali

Dokładnie 30 lat temu (24.06.1994 r.) uchwalono . Z tej okazji napisałem opublikowany w miesięczniku Administrator i Menedżer Nieruchomości 5/2024 artykuł pod nazwą „Jubileusz ustawy o własności lokali”. W artykule tym pokrótce opisałem m.in. kwestie związane funkcjonowaniem rzeczonej ustawy, wybrane jej elementy, które mogłyby być zmienione, a także poprzednie hasztag#przepisy regulujące funkcjonowanie odrębnej własności lokali. https://lnkd.in/d-p4CMMv […]

Sposób oceny opinii biegłego

„Opinia biegłego podlega, jak inne dowody, ocenie według art. 233 § 1 k.p.c., lecz odróżniają ją szczególne kryteria oceny. Stanowią je zgodność z zasadami logiki i wiedzy powszechnej, poziom wiedzy biegłego, podstawy teoretyczne opinii, sposób motywowania oraz stopień stanowczości wyrażonych w niej wniosków (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2000 r., I CKN […]

Eliminacja błędów projektowych i wykonawczych w budownictwie

W dniach 21 – 22 czerwca 2024 w Krakowie odbędzie się konferencja pod nazwą „Eliminacja błędów projektowych i wykonawczych w budownictwie”. Konferencja przeznaczona jest m.in. dla firm budowlanych, pracowni projektowych, architektów, deweloperów i inwestorów planujących realizację inwestycji budowlanej, a także biegłych sądowych i rzeczoznawców. Wykładowcami będą przedstawiciele nauki i praktyki, w tym członek PSRiBS dr […]

Nowe stawki biegłych

25.04.2024 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym (Dz.U. 2024 poz. 615). Treść rozporządzenia w poniższym linku:   https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20240000615/O/D20240615.pdf

Biegły sądowy „na odległość”

Z dniem 14.03.2024 r. weszła w życie część przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 poz. 1860). Stosownie do art. 1 pkt. 12 rzeczonej ustawy w art. […]

Platforma Prize Charger 

Zapraszamy do współpracy i uczestnictwa w ramach platformy Prize Charger Platforma turniejowa Prize Charger to projekt umożliwiający nowe podejście do edukacji dzięki wykorzystaniu elementów zabawy. Platforma pozwala na organizację turniejów z zakresu różnorodnych dziedzin inżynieryjnych i technicznych, a ponadto umożliwia dostosowanie kolejnych edycji konkursów do zmieniających się potrzeb i trendów. Prize Charger jest wspólną inicjatywą […]

Spotkanie Kapituły 28. Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja & Budowa XXI w.

26 stycznia 2024 r., w ramach prac Kapituły Konkursu, odbyło się X Seminarium pt. „Rewitalizacja – pamięć i nowoczesność z uwzględnieniem projektowania uniwersalnego”, w którym wziął udział pełniący obowiązki w jury Konkursu Pan dr hab. inż. Jerzy Obolewicz, prof. IBOA, Przewodniczący Komisji ds. Odznaczeń i Konkursów PSRiBS. Podczas seminarium odbyły się prelekcje, które wygłosili prof. […]

Życzenia Bożonarodzeniowe

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragnę wszystkim złożyć najserdeczniejsze życzenia wielu wspaniałych chwil w gronie najbliższych, a także wielu wspaniałych owoców tych świąt, tak aby oddziaływały one na cały nadchodzący nowy rok! Z podziękowaniami dla wszystkich współpracowników i sympatyków. Wesołych Świąt!

Wieczór wigilijny PSRiBS

W dniu 14.12.2023 r. odbył się wieczór wigilijny Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych [PSRiBS]. W wieczorze tym uczestniczyło wielu znamienitych gości, których nie sposób pokrótce wymienić.  Oprócz złożenia sobie życzeń i dokonania podsumowania bieżącego roku, była to kolejna okazana do integracji środowiska związanego z szeroko rozumianymi nieruchomościami i budownictwem. Podczas wieczoru rozdano odznaczenia, z […]