Szkolenia

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych zorganizowało szereg szkoleń dotyczących tematyki bezpieczeństwa dokumentów publicznych. Cykl składa się z trzech szkoleń tematycznych powiązanych ze sobą, przy czym jednocześnie każde z nich prowadzone przez innego wykładowcę stanowi odrębną całość.

Zaproponowane szkolenia w ramach projektu „Bezpieczeństwo dokumentów publicznych
i nowoczesne metody rozpoznawania ich autentyczności” zawierają następujące tematy:Metodyka badań dokumentów i pisma ręcznego


Uregulowania prawne dotyczące dokumentów publicznych


Prawo a kryminalistyka

Szkolenie PSRiBS jest podstawą do uzyskania kwalifikacji na Biegłego Sądowego

Każdy z uczestników poszczególnych szkoleń otrzyma certyfikat uprawniający do przyjęcia
w skład PSRiBS.

 Istnieje możliwość uzyskania tytułu „Eksperta PSRiBS”, który jest honorowany przez Prezesów Sądów Okręgowych przy ustanowieniu biegłym sądowym.

Warunkiem uzyskania tytułu „Eksperta PSRiBS” jest:

  • Udział w całym szkoleniu składającym się z trzech części tematycznych,
  • Zostanie członkiem Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych,
  • Sporządzenie pracy na temat wskazany przez wykładowcę szkolenia,
  • Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego,
  • Wykonanie co najmniej trzech ekspertyz dokumentów w ramach PSRiBS pod opieką jednego z biegłych sądowych,
  • Opłacenie kwoty 390 zł brutto za indywidualne szkolenie dyplomowe.

Zgłoś udział:

Tel. 663 858 848

j.kowszuk@gmail.com