I Wideokonferencja Naukowa „Prawo a Bezpieczeństwo”

W dniu 7 października 2020 r. odbyła się I Wideokonferencja Naukowa „Prawo a Bezpieczeństwo” zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych.

Patronat Honorowy nad Konferencją objęli: Komendant Stołeczny Policji, Stowarzyszenie Komendantów Policji Polskiej oraz Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów KSP w Warszawie.

Patronat medialny objęło czasopismo n-t „Biegły Sądowy” oraz firma Page4You. Partnerami zostali: Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński Sp.k. oraz Cudny & Stypułkowski Kancelaria Sp.k.

Wideokonferencję otworzył oraz powitał Gości i Uczestników Prezes Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych dr inż. arch. Adam Baryłka. Wykład inauguracyjny na temat „Określoność przestępstwa jako gwarancja bezpieczeństwa prawnego” wygłosił prof. Krzysztof Wiak,  prof. KUL – Sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, Kierownik Katedry Prawa Karnego KUL.

Około 100 uczestników wysłuchało wykładów i obejrzało prezentacje na temat bezpieczeństwa dokumentów, bezpieczeństwa w zamówieniach publicznych, w postępowaniu sądowym, w aspekcie prawnym, w farmaceutyce oraz na temat bezpieczeństwa w obszarze życia publicznego oraz społecznego w okresie pandemii koronawirusa. Zostały także przedstawione programy prewencyjne realizowane przez Policję, w tym zapobiegania przestępczości pseudokibiców w ramach masowych imprez sportowych oraz Twój Parasol – aplikacja wspierająca osobę doznającą przemocy w rodzinie.

Dziękujemy Patronom Honorowym i Medialnym, Partnerom, Gościom i Uczestnikom naszej Konferencji. Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem mgr Krzysztofa Konopki – Redaktora Naczelnego Czasopisma Naukowo-Technicznego „Biegły Sądowy”, członka PSRiBS, PTK i PSKBPiSS, Biegłego Sądowego z zakresu kryminalistycznego badania dokumentów i pisma ręcznego, wykładowcy UTH,  perfekcyjnie przygotował spotkanie korzystając z nowoczesnych narzędzi technologicznych. Gratulujemy!
Konkluzją Konferencji jest bezsprzecznie fakt, że bezpieczeństwo w każdym aspekcie powinno być naszym priorytetem i wizytówką.