Seminaria

Seminaria kryminalistyczne PSRiBS

Czasopismo naukowo-techniczne „Biegły Sądowy” działające w ramach Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych organizuje Seminaria kryminalistyczne PSRiBS on-line, które będą odbywały się od kwietnia do czerwca i od września do grudnia. Tematyka wystąpień związana jest z prawem, bezpieczeństwem i kryminalistyką. Seminaria skierowane są do funkcjonariuszy policji, innych służb mundurowych, naukowców, prawników, biegłych sadowych, rzeczoznawców, strażaków, informatyków, żołnierzy, studentów i wszystkich osób zainteresowanych przedmiotową tematyką.

Nasi Goście, będący wybitnymi specjalistami w dziedzinie prawa, bezpieczeństwa i  kryminalistyki w ciągu godzinnego spotkania omawiają wybrany temat, odpowiadają na pytania słuchaczy oraz uczestniczą w dyskusji.

Zgłoszenie udziału w Seminarium prosimy wysłać na adres mailowy: biegly@krzysztofkonopka.pl

JG.
Wykład KK po kompresji

Dnia 21 kwietnia 2021 r. o godz. 17.30 spotkaniem na temat „Profilowanie jako narzędzie śledcze” zainaugurowano cykl Seminariów Kryminalistycznych PSRiBS. Pierwsze Seminarium poprowadził Pan Jan Gołębiowski – były psycholog policyjny, obecnie biegły sądowy z doświadczeniem pracy na oddziale psychiatrii sądowej. Autor książki „Profilowanie kryminalne” – pierwszej polskiej monografii poświęconej profilowaniu kryminalnemu nieznanych sprawców przestępstw.

Dnia 25 maja 2021 r. odbyło się drugie spotkanie w ramach cyklu Seminariów Kryminalistycznych PSRiBS. Naszym Gościem był Prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst – Prezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego i Przewodniczący Rady Naukowej czasopisma naukowo-technicznego „Biegły Sądowy”. Pan Profesor przedstawił temat „Samobójstwo jako problem globalny”. Podsumowanie prelekcji stanowiło motto Prof. Brunona Hołysta „Samobójstwo ma nie tylko wymiar indywidualny, społeczny, ale także ogólnoludzki. Każdy człowiek jest cząstką wszechświata, dlatego jego śmierć samobójcza podważa fundamenty naszego życia”.


Zobacz


Zobacz

W dniu 30 czerwca 2021 r. odbyło się trzecie spotkanie w ramach cyklu Seminariów Kryminalistycznych PSRiBS. Naszym Gościem był Pan komisarz w st. sp. Jacek Wrona – były oficer CBŚ KGP w Warszawie, biegły sądowy w zakresie kryminologii, przestępczości narkotykowej, slangu narkotykowego i przestępczego. Tematem Seminarium była “Taktyka zwalczania przestępczości narkotykowej”. Dziękujemy za udział i wspaniałą aktywność uczestników spotkania.


Zobacz

SK. (1)
SV. (1)
received_322408219369107

Dnia 21 grudnia 2021 r. o godzinie 17.30 odbyło się podsumowujące VI Seminarium Kryminalistyczne PSRiBS na temat „Kryminalistyczne badanie dokumentów i pisma ręcznego”. Wykład poprowadzi mgr Krzysztof Konopka – Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie, Warszawie, Łomży i Ostrołęce z zakresu kryminalistycznego badania dokumentów i pisma ręcznego. Dziękujemy za tak liczny udział i aktywność uczestników wydarzenia.


Zobacz