LOADING

Witamy na stronie

Biegły Sądowy

Witamy Państwa na stronie internetowej czasopisma naukowo-technicznego „Biegły Sądowy” powstałego w 2015 r.

Poruszamy najbardziej aktualne tematy związane z orzecznictwem sądowym oraz analizą obowiązujących przepisów prawa, obejmując tym samym wszystkie dziedziny prawa i nauki.

Nasze

Cele

Rozważania teoretyczne i praktyczne mają na celu zainteresowanie i zainspirowanie Czytelników poszczególnymi tematami oraz zachęcenie do aktywnego udziału w dyskusjach toczących się na łamach naszego czasopisma

Czasopismo „Biegły Sądowy" działa i funkcjonuje pod patronatem Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych. Celem czasopisma jest stworzenie przestrzeni dla społeczności naukowo-prawniczej, która umożliwi wymianę poglądów

Artykuły

Dyskusje

Merytoryczne dyskusje i wymiany poglądów stanowić mają podstawę do zdobywania nowych doświadczeń i wzajemnego ubogacania się wiedzą pomiędzy ekspertami reprezentującymi poszczególne dziedziny prawa i nauki. Czasopismo stanowi także swoisty informator na temat szkoleń, konferencji i warsztatów tematycznych organizowanych przez instytucje naukowe, stowarzyszenia i organy publiczne w kraju i zagranicą.

Różnorodność dziedzin reprezentowanych przez ekspertów oraz ich predyspozycje zawodowe pozwalają na wnikliwą i kompleksową analizę tematu. Kwestie prawne omawiane są zarówno przez przedstawicieli organów ścigania i pełnomocników jak i członków wymiaru sprawiedliwości. Wszystko to czyni nasze czasopismo ciekawymi istotnym źródłem informacji prawnych i naukowych, wskazującym na aspekty i możliwości ich praktycznego zastosowania.

Redakcja Biegły Sądowy

00-043 Warszawa
ul. Czackiego 3/5, lok. 8
email: redakcja@crb.com.pl
j.kowszuk@gmail.com
tel: 663 858 848