Jak zacząć pracować w kryminalistyce

Napisane przez Autor Krzysztof Konopka Kategoria
W związku z tym, że otrzymaliśmy bardzo dużo e-maili z zapytaniem: „Jak zacząć pracować w kryminalistyce?” postanowiliśmy przedstawić kilka możliwych „szlaków”. Wiadomo jest że nie są one uniwersalne i dużo zależy od rynku pracy. No więc jak zostać specem?Jeśli chcesz w przyszłości pracować (parafrazując ex-prezydenta) „w kryminalistyce”, najpierw musisz sobie zadać pytanie – co chcesz tam robić? W zależności od odpowiedzi:1. Pójść do szkoły policyjnej.  Jeśli już pracujesz w policji, szkoły często oferują studia podyplomowe lub uzupełniające.

Jeśli zaś chodzi o Szkołę Policyjną w Szczytnie, to otrzymaliśmy list od pana  P. Suchanka z KGP z następującymi informacjami:

…W WSP Szczytno od pewnego czasu nie ma możliwości podjęcia studiów kilkuletnich po maturze. Szkolenia oficerskie dostępne są w tej chwili jedynie dla osób posiadających wyższe wykształcenie. Odbywa się to w trybie studiów podyplomowych.
Studia w trybie kilkuletnim które rozpoczęły się przed podjęciem decyzji o zmianie trybu naboru z oczywistych powodów są kontynuowane przez osoby które je podjęły wcześniej…”

2. Skończyć kierunek „kryminalistyka” lub pokrewny na wybranym wydziale prawa – wiele wydziałów prawa na różnych uczelniach prowadzi nauczanie na kierunku „kryminalistyka”. Czasem jest to nauczanie podyplomowe lub uzupełniające. Na innych kierunkach kryminalistyka jest osobnym przedmiotem, czasem obowiązkowym, a czasem nie.

3. Skończyć wybrany kierunek studiów i odbyć szkolenia policyjne – (jeśli np. chcesz zostać ekspertem od trucizn, proponuję najpierw skończyć studia w tym kierunku. Np. na Uniwersytecie Warszawskim wydział chemii umożliwia takie specjalizacje jak „toksykologia” czy tez „kryminalistyka”.)  Często oprócz chemii jest to biologia, informatyka, itp.

Potem trzeba pokołatać do drzwi laboratoriów – albo policyjnych, albo komercyjnych – świadczących usługi na rynku „kryminalistycznym”. Trzeba być przygotowanym na to, iż jako cywil w laboratoriach policyjnych musisz przejść wiele dodatkowych szkoleń np.:

 • ukończenie policyjnego kursu podstawowego;
 • ukończenie stacjonarnego studium oficerskiego ekspertów kryminalistyki (obejmujące swoim zakresem między innymi szeroką wiedzę z kryminalistyki i dziedzin pokrewnych oraz wiedzę prawniczą, niezbędną przy opiniowaniu i innych czynnościach procesowych);
 • uzyskanie uprawnień do samodzielnego opracowywania ekspertyz i wydawania opinii.

Uzyskanie uprawnień do samodzielnego wystawiania opinii wiąże się za to z całym mnóstwem prac specjalistycznych, odbytych szkoleń, praktyk i egzaminów. 
Innymi wymogami stawianymi potencjalnym kandydatom są:

 • uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 • bardzo dobry stan zdrowia.

I tu znów wracając do listu pana P. Suchanka – jeśli chodzi o podjęcie pracy w KGP:

„…Jeśli chodzi o pracowników cywilnych nie muszą one przechodzić tzw. kursu podstawowego. Kurs ten jest pierwszym kursem jaki przechodzi funkcjonariusz Policji wstępując do służby. Pracownik cywilny może natomiast przechodzić przez szereg kursów fachowych a również kurs dla osób będących pracownikami służby cywilnej…”

Na stronie KGP uzyskaliśmy też następującą informację dotyczącą szkolenia techników:

„… SZKOLENIE TECHNIKÓW KRYMINALISTYKI
Ogólnym wymogiem stawianym kandydatowi na technika kryminalistyki jest posiadanie co najmniej wykształcenia średniego oraz odpowiedni stan zdrowia.

Kandydat na technika kryminalistyki po przeszkoleniu podstawowym kierowany jest na specjalistyczny kurs dla techników kryminalistyki w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Specjalistyczne kursy dla policjantów techniki kryminalistycznej zapewniają słuchaczom pełną wiedzę teoretyczną oraz niezbędne umiejętności praktyczne konieczne na tym stanowisku. Po tym szkoleniu technik może samodzielnie w pełnym zakresie wykonywać swoje zadania służbowe. Na początku zdobywania doświadczenia zawodowego podlega on ścisłemu nadzorowi merytorycznemu ze strony doświadczonych techników oraz ekspertów laboratorium kryminalistycznego KWP. Doświadczeni technicy o szczególnych predyspozycjach, wysoko oceniani za swoją wiedzę zawodową przez kierownictwo jednostek, w których pracują i naczelników laboratoriów kryminalistycznych KWP, mogą podejmować szkolenie w zakresie daktyloskopii, mechanoskopii lub w celu uzyskania uprawnień do samodzielnego opracowywania podstawowych ekspertyz z tych dziedzin…
” 

Laboratoria komercyjne mają własne metody naboru pracowników  i nie zawsze wymagają aby kandydat był „związany” z policją. Zależy to głównie od oferty jaką kierują na rynek.  Kiedyś aby zostać technikiem kryminalistycznym wystarczało wykształcenie średnie – dziś jak wszędzie  promuje się ludzi z wyższym wykształceniem.

Jeśli chcesz zająć się medycyną sądową no to „nie ma przeproś”- czeka Cię wybrana akademia medyczna, a potem specjalizacja (no i oczywiście mnóstwo odbytych szkoleń, praktyk i egzaminów;-). Czasem antropologia na wydziale biologii (do badania szkieletów – ale nie można tego nazwać „ekspertyzą medyczną”). 

Poniżej kilka adresów katedr medycyny sądowej w Polsce:

 • Katedra Medycyny Sądowej w Białymstoku
  ul. Waszyngtona 13, 15-230 Białystok
 • Katedra Medycyny Sądowej w Bydgoszczy
  ul. Curie-Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz 
 • Katedra Medycyny Sądowej w Gdańsku
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
 • Katedra Medycyny Sądowej w Katowicach
  ul. Medyków 18, 40-952 Katowice
 • Katedra Medycyny Sądowej w Krakowie
  ul. Grzegórzecka 16, 31-531 Kraków
 • Katedra Medycyny Sądowej w Lublinie
  ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin
 • Katedra Medycyny Sądowej w Łodzi
  ul. Sędziowska 18a, 91-304 Łódź 
 • Katedra Medycyny Sądowej w Poznaniu
  ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań
 • Katedra Medycyny Sądowej w Szczecinie
  Plac Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
 • Katedra Medycyny Sądowej w Warszawie
  ul. Oczki 1, 02-007 Warszawa
 • Katedra Medycyny Sądowej we Wrocławiu
  ul. J. Mikulicza Radeckiego 4, 50-368 Wrocław