O nas

„Biegły Sądowy” to czasopismo naukowe, które na swoich łamach porusza najbardziej aktualne oraz najważniejsze zagadnienia, zarówno teoretyczne jak i praktyczne, z dziedziny szeroko pojętego prawa. Obok artykułów naukowych na naszej stronie znajdą Państwo analizę bieżących problemów prawnych, oraz ocenę naszych ekspertów w sprawach wagi Państwowej, takich jak orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądów Pierwszej i Drugiej Instancji, czy Trybunału praw Człowieka. Jest to swojego rodzaju forum wymiany myśli oraz dywagacji na temat wydanych postanowień lub zmian prawnych. Prezentujemy, zarówno w obszarze polskiego, jak i zagranicznego wymiaru sprawiedliwości, wciąż zmieniające się przepisy prawa w każdej jego dyscyplinie. W naszym czasopiśmie znajdziecie Państwo również komentarze i głosy naukowców i ekspertów na tematy, które najbardziej Państwa absorbują.

Misją czasopisma jest działalność naukowa w obszarze rozwoju i upowszechniania wiedzy z dziedzin prawnych, przy jednoczesnej integracji wiedzy właściwej dla wielu dyscyplin, które zaliczyć możemy do nauk prawnych.

Redaktor naczelny – Jarosław Kowszuk