O nas

„Biegły Sądowy” to czasopismo naukowe, które na swoich łamach porusza najbardziej aktualne oraz najważniejsze zagadnienia, zarówno teoretyczne jak i praktyczne, z dziedziny szeroko pojętego prawa. Obok artykułów naukowych na naszej stronie znajdą Państwo analizę bieżących problemów prawnych, oraz ocenę naszych ekspertów w sprawach wagi Państwowej, takich jak orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądów Pierwszej i Drugiej Instancji, czy Trybunału praw Człowieka. Jest to swojego rodzaju forum wymiany myśli oraz dywagacji na temat wydanych postanowień lub zmian prawnych. Prezentujemy, zarówno w obszarze polskiego, jak i zagranicznego wymiaru sprawiedliwości, wciąż zmieniające się przepisy prawa w każdej jego dyscyplinie. W naszym czasopiśmie znajdziecie Państwo również komentarze i głosy naukowców i ekspertów na tematy, które najbardziej Państwa absorbują.

Misją czasopisma jest działalność naukowa w obszarze rozwoju i upowszechniania wiedzy z dziedzin prawnych, przy jednoczesnej integracji wiedzy właściwej dla wielu dyscyplin, które zaliczyć możemy do nauk prawnych.

Skład redakcji:

Mgr Krzysztof Konopka

Redaktor Naczelny

MChudek

 Mateusz Chudek

Zastępca Redaktora Naczelnego

ZK.

Zuzanna Koziarska

Zastępca Redaktora Naczelnego

WŁ.

Weronika Łukasiewicz

MN.

Matylda Nowak

KO.

Kinga Olender

ZA.

Zuzanna Adamiak

WG.

Wiktoria Grzebińska

NW.

Natalia Wolska