Konferencje

Czasopismo naukowo-techniczne „Biegły Sądowy” obejmuje patronatem i wspiera konferencje organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych z zakresu prawa, bezpieczeństwa, budownictwa i kryminalistyki.

___________________________________________________________________________________________________________________

I Konferencja Naukowo-Dydaktyczna
„Gospodarka o obiegu zamkniętym w budownictwie”

Podlaski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych we współpracy z Międzynarodową Akademią Nauk Stosowanych w Łomży, Wydziałem Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego i Instytutem Naukowym IBOA zapraszają na I Konferencję Naukowo-Dydaktyczną: GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM W BUDOWNICTWIE, która odbędzie się 22 października 2022 r. w Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży.

GOZ to koncepcja gospodarcza która opiera się na założeniu, że wartość produktów, materiałów i zasobów ma być utrzymywana w gospodarce tak długo, jak to jest możliwe, by w efekcie ograniczyć wytwarzanie odpadów do minimum. Idea GOZ w budownictwie  obejmuje   wszystkie etapy cyklu życia obiektu budowlanego, zaczynając od jego planowania, projektowania, poprzez produkcję i eksploatację i uwzględnia wszystkie zasoby, które sprawiają, że obiekt budowlany jest  użyteczny, funkcjonalny i bezpieczny.

Przedmiotem Konferencji są teoretyczne i praktyczne problemy gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie technicznym, ekonomicznym, społecznym, prawnym i organizacyjnym, występujące w procesach projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów budowlanych, umożliwiających zaspokajanie różnorodnych potrzeb człowieka.

Celem Konferencji jest przedstawienie:
– zagadnień dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym, zawartych w przepisach prawa oraz potrzeb i kierunków ich nowelizacji,
– praktycznych aspektów teorii gospodarki o obiegu zamkniętym,
– stosowanych metod projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów antropogenicznych, uwzględniających wymagania gospodarowania w obiegu zamkniętym,
– kierunków rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym,
– metod technicznej diagnostyki cyklu życia obiektów budowlanych w procesie ich projektowania, wykonawstwa i eksploatacji,
– ekonomicznych aspektów gospodarki o obiegu zamkniętym występujących w cyklu życia obiektu budowlanego.

W ramach Konferencji wygłoszone zostaną referaty  pro­blemowe i przedstawione artykuły, które zostaną opublikowane, po pomyślnym procesie recenzowania przez Komitet Naukowy Konferencji, w poniżej wymienionych  czasopismach naukowo-technicznych:

→ Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych (ISSN: 2450-1859)

     – 70 pkt. na liście MEiN

→ Safety & Defense (ISSN: 2450-551X) – 70 pkt. na liście MEiN

→ Modern Engineering (ISSN: 2450-5501) – 40 pkt. na liście MEiN

→ Rzeczoznawca (ISSN: 2544-3763) – 20 pkt. na liście MEiN

→ Budownictwo i Architektura Podlasia (ISSN: 2719-9118)

W ramach opłaty konferencyjnej zapewnione jest uczestnictwo w Konferencji i poczęstunek.
Istnieje możliwość zgłoszenia się na Konferencję jako wolny słuchacz.

Szczegóły: GOZ-22.10.2022

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

I Wideokonferencja Naukowa „Prawo a Bezpieczeństwo”

W dniu 7 października 2020 r. odbyła się I Wideokonferencja Naukowa „Prawo a Bezpieczeństwo” zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych.


Zobacz konferencję

Patronat Honorowy nad Konferencją objęli: Komendant Stołeczny Policji, Stowarzyszenie Komendantów Policji Polskiej oraz Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów KSP w Warszawie.

Patronat medialny objęło czasopismo n-t „Biegły Sądowy” oraz firma Page4You. Partnerami zostali: Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński Sp.k. oraz Cudny & Stypułkowski Kancelaria Sp.k.

Wideokonferencję otworzył oraz powitał Gości i Uczestników Prezes Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych dr inż. arch. Adam Baryłka. Wykład inauguracyjny na temat „Określoność przestępstwa jako gwarancja bezpieczeństwa prawnego” wygłosił prof. Krzysztof Wiak,  prof. KUL – Sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, Kierownik Katedry Prawa Karnego KUL.

Około 100 uczestników wysłuchało wykładów i obejrzało prezentacje na temat bezpieczeństwa dokumentów, bezpieczeństwa w zamówieniach publicznych, w postępowaniu sądowym, w aspekcie prawnym, w farmaceutyce oraz na temat bezpieczeństwa w obszarze życia publicznego oraz społecznego w okresie pandemii koronawirusa. Zostały także przedstawione programy prewencyjne realizowane przez Policję, w tym zapobiegania przestępczości pseudokibiców w ramach masowych imprez sportowych oraz Twój Parasol – aplikacja wspierająca osobę doznającą przemocy w rodzinie.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo a kryminalistyka”

Dnia 26 października 2021 r. w Auli Wykładowej im. insp. PP Karola Fuchsa Wydziału Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji w Piasecznie odbyła się
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo a kryminalistyka”.

Patronat Honorowy nad Konferencją objęli: Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Komendant Stołeczny Policji, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Inspekcja Transportu Drogowego, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Stowarzyszenie Komendantów Policji Polskiej, Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów KSP, Prawnicy dla Polski, Pracodawcy Ziemi Lubelskiej oraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego, który skupiał ekspertów Komendy Stołecznej Policji oraz przedstawicieli Sądu Najwyższego, Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz profesorów polskich uczelni wyższych, był prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst.

Partnerami Konferencji byli: Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński Sp.k., Cudny & Stypułkowski Kancelaria Prawna, Centrum Psychologii Kryminalnej, a Patronat Medialny sprawowali: Czasopismo naukowo-techniczne „Biegły Sądowy”, Czasopismo naukowo-techniczne „Rzeczoznawca”, PAGE4YOU, Stołeczny Magazyn Policyjny.

https://youtu.be/MqMyz3Bbsj8

Patronat Honorowy nad Konferencją objęli: Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Komendant Stołeczny Policji, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Inspekcja Transportu Drogowego, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Uczelnia Techniczno-Handlowa im.
H. Chodkowskiej, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Stowarzyszenie Komendantów Policji Polskiej, Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów KSP, Prawnicy dla Polski, Pracodawcy Ziemi Lubelskiej oraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego, który skupiał ekspertów Komendy Stołecznej Policji oraz przedstawicieli Sądu Najwyższego, Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz profesorów polskich uczelni wyższych, był prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst.

Partnerami Konferencji byli: Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński Sp.k., Cudny & Stypułkowski Kancelaria Prawna, Centrum Psychologii Kryminalnej, a Patronat Medialny sprawowali: Czasopismo naukowo-techniczne „Biegły Sądowy”, Czasopismo naukowo-techniczne „Rzeczoznawca”, PAGE4YOU, Stołeczny Magazyn Policyjny.

Konferencję otworzył i powitał zgromadzonych Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Pan Krzysztof Konopka dziękując obecnym za przybycie. Przewodniczący przypomniał, że pierwotnie spotkanie było zaplanowane na marzec 2020 r. Niestety sytuacja epidemiologiczna w kraju uniemożliwiła przeprowadzenie Konferencji, tym bardziej teraz radość jest większa, że pomimo nadal trwającej pandemii Covid-19 udało się doprowadzić do jej realizacji. Czujemy się zaszczyceni obecnością wielu znakomitych Gości, m.in. insp. Marka Chodakowskiego Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. Prewencji, insp. Sławomira Cisowskiego Naczelnika Wydziału Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji, płka dr Dariusza Laskowskiego Dyrektora Biura Badań Kryminalistycznych ABW Reprezentującego Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, insp. dr n. med. Radosława Juźwiaka Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji Członka Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej, Jej Magnificencję Rektora UTH dr Justynę Żylińską, prof. Krzysztofa Wiaka Sędziego Sądu Najwyższego.

Następnie głos zabrał Prezes Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych Pan Adam Baryłka witając przybyłych i wyrażając uznanie dla Pana Krzysztofa Konopki – Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego za pracę włożoną w przygotowanie niniejszej Konferencji. Podkreślił ważną rolę nauk kryminalistycznych w budowaniu rzetelnego prawa oraz zwrócił uwagę na jej praktyczną i szalenie użyteczną funkcję podczas realizacji zadań wielu służb mundurowych, prawników, ekspertów i biegłych.

W pierwszej kolejności mgr Krzysztof Konopka odczytał list Kierownika Katedry Kryminalistyki i Kryminologii Wyższej Szkoły Menadżerskiej prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunona Hołysta, nestora polskich nauk penalnych, który nie mógł osobiście pojawić się na konferencji. Następnie mieliśmy możliwość zapoznać się z wykładem m.in. prof. dr hab. Tadeusza Tomaszewskiego na temat „Sensy i nonsensy w prawie o biegłych” oraz dr hab. Krzysztofa Wiaka, Sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, który przedstawił wystąpienie na temat „Kryminalizacji zjawiska terroryzmu”. Biegły sądowy Krzysztof Konopka zaprezentował możliwości identyfikacji płci, wieku i zawodu na podstawie kryminalistycznego badania pisma ręcznego.

Podinsp. mgr Tomasz Przybyła przedstawił badania antroskopijne w praktyce kryminalistycznej, natomiast insp. mgr Sławomir Cisowski omówił rolę Policji
w kryminalistycznym badaniu dokumentów oraz zaprezentował efekty działań Komendy Stołecznej Policji, jako lidera ogólnopolskiego i międzynarodowego projektu „Dokumenty – bezpieczeństwo i kontrola, w tym kontrola taktyczna”, finansowanego z programu „Sprawy wewnętrzne”, pozostającego w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP, realizowanego w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014 – 2021. W sesjach konferencji uczestniczyli również nauczyciele akademiccy, badacze, twórcy systemów informatycznych, radcy prawni, psychologowie kryminalni, doradcy podatkowi oraz przedstawiciele instytucji, służb i urzędów.

Konferencja miała na celu poszerzenie zainteresowania zagadnieniami kryminalistycznymi, przedstawienie wielu możliwości rozwoju zawodowego w tej dziedzinie oraz zobrazowanie szerokiego i interesującego spektrum zadań, jakie czekają przyszłych specjalistów kryminalistyki. W ramach partnerstwa pomiędzy PSRiBS a KSP przedstawiciele stołecznego garnizonu Policji zaprezentowali na Konferencji efekty nowatorskich programów szkolenia zawodowego wdrożonych w ramach programu „Sprawy wewnętrzne” pozostającego
w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Bogaty i ciekawy program Konferencji pochłonął uwagę prawie 100 uczestników, którzy przybyli z Warszawy, Gdańska, Łomży, Lublina, Szczecina, Białegostoku. W trakcie przerw między sesjami toczyła się dyskusja nad wygłoszonymi referatami, nawiązywano nowe kontakty, przeprowadzane były wywiady. Na Konferencji obecni byli studenci, którzy kształcą się na kierunkach kryminalistycznych, prawniczych i związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem oraz osoby zainteresowane tą tematyką i rozważające podjęcie edukacji
w tym kierunku.