Słowo Redaktora

Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt w imieniu redakcji powitać Państwa na nowej stronie internetowej czasopisma naukowo-technicznego „Biegły Sądowy”. Przejrzystość, intuicyjny dostęp
i nowoczesny design to główne elementy, które mają uatrakcyjnić naszą stronę i zachęcić czytelników do regularnego korzystania, częstych wizyt i aktywnego uczestnictwa w życiu czasopisma. Zależy nam na stworzeniu społeczności osób koncentrujących się w swojej pracy zawodowej, karierze i zainteresowaniach wokół tematyki szeroko rozumianego prawa.

Stąd tak bogaty skład osobowy Rady Naukowej, charakteryzujący się dużą różnorodnością zawodową i szerokim wachlarzem reprezentowanych dziedzin prawa. Obecność w niej biegłych sądowych, pracowników naukowych, Policjantów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy i doradców podatkowych pozwala na analizę szerokiego spektrum różnych gałęzi i dziedzin prawa.

Wyrażamy nadzieję, że problematyka, zakres i tematyka artykułów publikowanych
w naszym czasopiśmie stanowić będzie dla Państwa ciekawą lekturę, która zainspiruje, wyjaśni lub ubogaci dotychczasowy dorobek intelektualny w danej dziedzinie.