Rozpoczęły się Szkolenia na temat „Bezpieczeństwo dokumentów publicznych”

Dnia 28 stycznia 2021 r. rozpoczęły się Szkolenia na temat „Bezpieczeństwo dokumentów publicznych i nowoczesne metody rozpoznawania ich autentyczności” zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych. Cykl składa się z trzech powiązanych ze sobą tematycznie szkoleń, przy czym każde z nich prowadzone przez innego wykładowcę stanowi odrębną całość. Poszczególne szkolenia zawierają następujące tematy:

  • Metodyka badań dokumentów i pisma ręcznego,
  • Uregulowania prawne dotyczące dokumentów publicznych,
  • Prawo a kryminalistyka.

Istnieje możliwość uzyskania tytułu „Eksperta PSRiBS”, który jest honorowany przez Prezesów Sądów Okręgowych przy ustanawianiu biegłym sądowym.

Warunkiem uzyskania tytułu „Eksperta PSRiBS” jest:

  • Udział w całym szkoleniu składającym się z trzech części tematycznych,
  • Zostanie członkiem Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych,
  • Sporządzenie pracy na temat wskazany przez wykładowcę szkolenia,
  • Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego,
  • Wykonanie co najmniej trzech ekspertyz dokumentów w ramach PSRiBS pod opieką jednego z biegłych sądowych,
  • Opłacenie kwoty 360 zł brutto za indywidualne szkolenie dyplomowe.

Każdy z uczestników poszczególnych szkoleń otrzyma certyfikat uprawniający do przyjęcia w skład PSRIBS.