Porozumienie o współpracy z Polskim Towarzystwem Informatycznym – Oddział Podlaski

W dniu 22 października 2020 r. Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych podpisało porozumienie o współpracy z Polskim Towarzystwem Informatycznym Oddział Podlaski, które reprezentował Prezes Krzysztof Cwalina oraz członek Zarządu PTI O/Podlaski p. Adam Chojnowski. Celem umowy jest współpraca naukowa, technologiczna i organizacyjna w zakresie szeroko rozumianej informatyki. Cele będą realizowane poprzez wspólne organizacje konferencji naukowych i seminariów, działania i przedsięwzięcia organizacyjne w zakresie wsparcia transferu technologii oraz rozwoju nowych obszarów działalności gospodarczej oraz opinie eksperckie w zakresie działalności obu organizacji. Porozumienie w imieniu PSRiBS podpisał Prezes Stowarzyszenia Adam Baryłka. Obecni byli również Dyrektor  ds. Realizacji Projektów i Ekspertyz Wojciech Koliński oraz Przewodniczący Komisji ds. Doskonalenia Kadr Krzysztof Konopka.