Sztandar Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych

Dnia 14 lutego 2021 r. w kościele P.W. Świętego Ducha w Warszawie odbyła się uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Piotra Jareckiego, podczas której został poświęcony Sztandar Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych. Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Prezes Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie Pan Paweł Iwaniuk wręczył Akt nadania Sztandaru Polskiemu Stowarzyszeniu Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych na ręce Prezesa PSRiBS Adama Baryłki.

Na zakończenie Mszy Świętej poczet sztandarowy przeszedł do Kaplicy, gdzie Prezes PSRiBS Adam Baryłka odczytał Akt Zawierzenia Matce Bożej Częstochowskiej Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych.

Radość tego wydarzenia dzielili z nami znakomici Goście: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński – Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, dr inż. Radosław Sekunda – Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego PZITB, mgr Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, mgr inż. Andrzej Barski – Członek Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT NOT, Prezes Warszawskiego Domu Technika mgr inż. Jerzy Rożek jak również przedstawiciele administracji publicznej Pani Małgorzata Grzegorzewska – Radna Dzielnicy Praga Północ, Pani Beata Szczypkowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Pomnika Zwycięstwa 1920 roku, Pan Wojciech Matyjasiak – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście, Pani Ewa Kacprzak-Szymańska – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ochota, Pan Sławomir Antonik – Prezes SM „Bródno”. Obecni byli również Prezes Podlaskiego Oddziału PSRiBS mgr inż. Dariusz Tomaszewicz, przedstawiciele uczelni wyższych oraz stowarzyszeń naukowo-technicznych, Członkowie i Sympatycy Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, a Mszę św. koncelebrował kapelan PSRiBS ks. Paweł Olejarz.

Misją Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych jest służba polskiemu społeczeństwu oraz budowanie etycznego wizerunku pracy rzeczoznawców i biegłych sądowych. Nadanie Sztandaru naszemu Stowarzyszeniu jest symbolem uczciwości, odpowiedzialności i patriotyzmu oraz napełni nasze środowisko dumą i honorem. Waga tego symbolu sprawiła, że uroczystość miała podniosły charakter, a dla społeczności naszego Stowarzyszenia i całego środowiska naukowo-technicznego była dniem szczególnym.