Słowo Redaktora

Szanowni Państwo,

z przyjemnością pragnę poinformować, iż uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych powierzono mi funkcję redaktora naczelnego miesięcznika – naukowo – technicznego Biegły Sądowy. Jest to czasopismo, które na swoich łamach porusza różnorodne zagadnienia związane z funkcjonowaniem biegłych sądowych.

Słowa wdzięczności za owocną współpracę i cenne rady składam pod adresem Rady Naukowej oraz współpracownikom Komitetu Redakcyjnego za podjęcie trudu wydawniczego. Czytelnikom naszego czasopisma dziękuję za zaufanie. Żywię głęboką nadzieję, iż w dalszym ciągu będziemy mogli dostarczać Państwu interesujące i pomocne treści.