I Konferencja naukowo-dydaktyczna „Gospodarka o obiegu zamkniętym w budownictwie” 22.10.2022

Mamy przyjemność zaprosić na I Konferencję Naukowo-Dydaktyczną: GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM W BUDOWNICTWIE, która odbędzie się 22 października 2022 r. w  Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży. Organizatorami konferencji są: Podlaski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych we współpracy z Międzynarodową Akademią Nauk Stosowanych w Łomży, Wydziałem Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego i Instytutem Naukowym IBOA.

GOZ to koncepcja gospodarcza która opiera się na założeniu, że wartość produktów, materiałów i zasobów ma być utrzymywana w gospodarce tak długo, jak to jest możliwe, by w efekcie ograniczyć wytwarzanie odpadów do minimum. Idea GOZ w budownictwie  obejmuje   wszystkie etapy cyklu życia obiektu budowlanego, zaczynając od jego planowania, projektowania, poprzez produkcję i eksploatację i uwzględnia wszystkie zasoby, które sprawiają, że obiekt budowlany jest  użyteczny, funkcjonalny i bezpieczny.

Przedmiotem Konferencji są teoretyczne i praktyczne problemy gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie technicznym, ekonomicznym, społecznym, prawnym i organizacyjnym, występujące w procesach projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów budowlanych, umożliwiających zaspokajanie różnorodnych potrzeb człowieka.

Celem Konferencji jest przedstawienie:
– zagadnień dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym, zawartych w przepisach prawa oraz potrzeb i kierunków ich nowelizacji,
– praktycznych aspektów teorii gospodarki o obiegu zamkniętym,
– stosowanych metod projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów antropogenicznych, uwzględniających wymagania gospodarowania w obiegu zamkniętym,
– kierunków rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym,
– metod technicznej diagnostyki cyklu życia obiektów budowlanych w procesie ich projektowania, wykonawstwa i eksploatacji,
– ekonomicznych aspektów gospodarki o obiegu zamkniętym występujących w cyklu życia obiektu budowlanego.

W ramach Konferencji wygłoszone zostaną referaty  pro­blemowe i przedstawione artykuły, które zostaną opublikowane, po pomyślnym procesie recenzowania przez Komitet Naukowy Konferencji, w poniżej wymienionych  czasopismach naukowo-technicznych:

→ Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych (ISSN: 2450-1859)

– 70 pkt. na liście MEiN

→ Safety & Defense (ISSN: 2450-551X) – 70 pkt. na liście MEiN

→ Modern Engineering (ISSN: 2450-5501) – 40 pkt. na liście MEiN

→ Rzeczoznawca (ISSN: 2544-3763) – 20 pkt. na liście MEiN

→ Budownictwo i Architektura Podlasia (ISSN: 2719-9118)

W ramach opłaty konferencyjnej zapewnione jest uczestnictwo w Konferencji i poczęstunek.
Istnieje możliwość zgłoszenia się na Konferencję jako wolny słuchacz.

Informacja: GOZ-22.10.2022