I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo a Kryminalistyka”

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych wraz z Komendą Stołecznej Policji zapraszają na

I Ogólnopolską Konferencję Naukową „Prawo a kryminalistyka”,

która odbędzie się dnia 26 października 2021 r. w godz. 9.00 – 16.00 w Auli Wykładowej Komendy Stołecznej Policji im. insp. PP Karola Fuchsa w Piasecznie przy współpracy z Wydziałem Doskonalenia Zawodowego KSP.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do służb mundurowych, wykładowców i studentów, którzy kształcą się na kierunkach kryminalistycznych, prawniczych i związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem oraz do innych osób zainteresowanych tą tematyką i rozważających podjęcie edukacji w tym kierunku. Nasza konferencja ma na celu poszerzenie zainteresowania zagadnieniami związanymi z kryminalistyką, przedstawienie wielu możliwości rozwoju zawodowego w tej dziedzinie oraz zobrazowanie szerokiego i interesującego spektrum zadań, jakie czekają przyszłych ekspertów kryminalistyki.

Konferencja rozpocznie się wykładem inauguracyjnym, który wygłosi Prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst – Przewodniczący Komitetu Naukowego. Przedstawione na Konferencji referaty zostaną opublikowane w formie monografii naukowej.

W programie przewidziane są wykłady na temat kryminalistycznych badań dokumentów i pisma ręcznego, kryminalizacji zjawiska terroryzmu, badań antroskopijnych w praktyce kryminalistycznej, przestępstw w systemie zamówień publicznych, danych biometrycznych jako narzędzia walki z terroryzmem i profilowania kryminalistycznego. Zostaną przedstawione także programy doskonalenia zawodowego stołecznych policjantów i działania kryminalistyczne w zwalczaniu cyberprzestępczości.

Krzysztof Konopka – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, tel. 608 293 001, biegly@krzysztofkonopka.pl

 

Program PK 2021 KSP.