Akademia Biegłych

Z przyjemnością informujemy, że dnia 22 grudnia 2021 r. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie podpisała porozumienie z Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych w sprawie organizacji studiów podyplomowych na kierunku Akademia biegłych. Współpraca będzie dotyczyła wspólnego prowadzenia kierunku Akademia biegłych, który znajdzie się w ofercie Uczelni na nowy rok akademicki 2022/2023. Rekrutacja rozpocznie się w maju.

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych zajmuje się m.in.: promowaniem zawodu Rzeczoznawcy i Biegłego Sądowego, tworzeniem nowych specjalizacji rzeczoznawców oraz promowaniem działania na rzecz wymiany informacji w zakresie nauki, techniki oraz zagadnień gospodarczych i społecznych.

Osobą realizującą projekt z ramienia Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych jest Pan Krzysztof Konopka – Przewodniczący Komisji ds. Doskonalenie Kadr PSRiBS.