XV Międzynarodowa Konferencja Nowoczesne Technologie dla Bezpieczeństwa Kraju

Konferencja odbędzie się w dniu 20 listopada 2019 Hilton Hotel, ul.Grzybowska 63, Warszawa Rejestracja uczestników od godz. 8:20 Początek konferencji godz. 9:00

Konferencja NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA BEZPIECZEŃSTWA KRAJU I JEGO GRANIC, organizowana od 2004 roku, stanowi jedno z najstarszych, najważniejszych i najbardziej prestiżowych forów do dyskusji o rozwoju technologii militarnych w kontekście ich dostosowania do potrzeb i zagrożeń, jakim muszą stawić czoła Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej. Dzięki starannemu doborowi mówców i odpowiedniemu przygotowaniu omawianych zagadnień, konferencja stanowi transparentne i wiarygodne forum dla ekspertów z zakresu obronności.

Zakres tematyczny wydarzenia obejmuje wszystkie najbardziej aktualne zagadnienia dotyczące innowacyjnych rozwiązań technologicznych, infrastrukturalnych i organizacyjnych. Nowoczesne technologie jako kluczowy element w architekturze systemu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego; Dalekowzroczne i kompleksowe podejście do zakupów uzbrojenia i sprzętu wojskowego; Nowoczesne technologie i dobre praktyki na globalnym rynku uzbrojenia, Wyposażenie i uzbrojenie indywidualne, Systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, Śmigłowce i systemy bezzałogowe, Łączność i walka radioelektroniczna; Szkolenie operatorów zaawansowanego uzbrojenia; Rozpoznanie satelitarne; Organizacja sił zbrojnych oraz agencji odpowiedzialnych za zakupy uzbrojenia; Współpraca przemysłowa.

Co roku konferencja gromadzi, już od pierwszej edycji, najznamienitszych polskich i zagranicznych specjalistów w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa kraju. Wśród uczestników konferencji są (na bazie danych z edycji 2017-2018) wysokiej rangi eksperci reprezentujący m.in. Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Sejmową Komisję Obrony Narodowej, Sztab Generalny Wojska Polskiego, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, Komendę Główną Policji, Komendę Główną Straży Granicznej, Biuro Ochrony Rządu (obecnie Służba Ochrony Państwa), Departament Polityki Zbrojeniowej MON, Inspektorat Uzbrojenia MON, Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych MON, Komendę Główną Żandarmerii Wojskowej, NATO Support and Procurement Agency, Wojskową Akademię Techniczną, Akademię Marynarki Wojennej, Akademię Wojsk Lądowych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz resorty obrony narodowej Węgier, Niemiec, Francji.