XV Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Nowoczesne Technologie dla Bezpieczeństwa Kraju i Jego Granic 2019

Konferencja zgromadziła zarówno wśród panelistów jak i słuchaczy, szerokie grono przedstawicieli Sejmu, rządu, BBN, dyplomatów, dowódców sił zbrojnych, dziennikarzy, organizacje pozarządowe, gości zagranicznych, przedstawicieli różnych uczelni oraz licznych przedsiębiorców.

Udział w konferencji wzięli m. in. ambasador USA Georgette Mosbacher, najwyżsi dowódcy z szefem Sztabu Generalnego gen. Rajmundem Andrzejczakiem na czele, Generał dywizji Tomasz Piotrowski, Dowódca Operacyjny RSZ, Generał  Jarosław Mika, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych.

W jednym z paneli występowało jednocześnie dwóch szefów Sztabu Generalnego (obecny i były), Dowódca Generalny i Dowódca Operacyjny, zaś na sali jeszcze kolejny były szef Sztabu Generalnego i kilku innych generałów wysokiej rangi.

Głównym wątkiem konferencji były wydatki planowane na rozwój wyposażenia polskich sił zbrojnych.

Jak zaznaczył zastępca szefa BBN Dariusz Gwizdała to olbrzymie środki, które muszą zostać wydane w sposób rozsądny, planowy i z korzyścią zarówno dla polskiej armii, jak i dla podmiotów polskiego przemysłu obronnego.

Drugi wątek konferencji dotyczył różnych aspektów współpracy regionalnej. Jak podkreśliła w swoim wystąpieniu Pani ambasador Mosbacher „cały region potrzebuje więcej inwestycji we wzajemne więzi. Bezpieczny, zamożny i odporny region Trójmorza jest kluczowy dla silnej
i wolnej Europy”.

Szef Sztabu Generalnego WP Generał Andrzejczak powiedział, że wojsko, także pod wpływem nowych technologii, zmieniło sposoby komunikowania się, a rozważając kwestie bezpieczeństwa wykracza poza zagadnienia wyłącznie wojskowe.

„Angażując środowisko akademickie oraz ekspertów prowadzimy w Siłach Zbrojnych RP dyskusję na temat ekonomii, konsekwencji zmian demograficznych oraz klimatu, rozwoju infrastruktury i jej wpływu na prowadzenie działań, a także użycia nowoczesnych technologii w systemie bezpieczeństwa kraju” – poinformował szef SG WP.

Doradca Prezydenta Bogusław Winid stwierdził, że można spodziewać się, że na grudniowym szczycie NATO Prezydent odniesie się m.in. do spraw transatlantyckich, stosunków z Wielką Brytanią po ewentualnym brexicie w kontekście współpracy zbrojeniowej.

Przewodniczący sejmowej komisji obrony Pan Michal Jach nawiązał do wtorkowego expose premiera mówiąc, że kolejne lata będą kontynuacją dotychczasowej polityki, Polska będzie dążyć do utrzymania znaczącej roli NATO.

Generał dywizji Tomasz Piotrowski, Dowódca Operacyjny RSZ przekonywał, że „Nie mamy innego wyjścia niż być w sojuszach. Ze słabym nie liczy się nikt. Ani sojusznicy, ani nieprzyjaciel. Musimy zbudować zdolności do odstraszania. Takie, żeby Polska była postrzegana, jako państwo, które nie warto atakować, bo jest dobrze przygotowane”.