Wigilia PSRiBS

16.12.2022 r. miałem przyjemność uczestniczyć w wieczorze wigilijnym Polskiego Stowarzyszenia  Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych [PSRiBS]. Wśród zaproszonych gości były takie osoby jak m.in. Jego Ekscelencja ks. bp. Rafał Markowski, Pani minister Dorota Cabańska – Główny Inspektor Nadzoru Budowalnego, Pan Michał Gidelski dyrektor generalny Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Pan dr hab. inż. Jerzy Obolewicz prof. IBOA Dyrektor Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych, Pani dr Justyna Żylińska Rektor Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie, st. bryg. dr hab. inż. prof. SGSP Pan Adam Krasuski reprezentujący Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej GSP – nadbryg. dr inż. Mariusza Feltynowskiego, czy też Pan generał Jarosław Nowosielski Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP w latach 2019-2022.

W trakcie wieczoru miałem zaszczyt odebrać wyróżnienie w postaci srebrnej odznaki PSRIBS z rąk dr. hab. prof. WAT Pana Adama Baryłki Prezesa PSRIBS i Dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

 

Na zdjęciu z Panią Eweliną Degowską Sekretarz Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Panem prof. Adamem Baryłką, Panią minister Dorotą Cabańską, Panem generałem Jarosławem Nowosielskim, a także z Panią Małgorzatą Bogdaniuk członkiem zarządu PSRIBS.