Wieczór wigilijny PSRiBS

W dniu 14.12.2023 r. odbył się wieczór wigilijny Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych [PSRiBS]. W wieczorze tym uczestniczyło wielu znamienitych gości, których nie sposób pokrótce wymienić.  Oprócz złożenia sobie życzeń i dokonania podsumowania bieżącego roku, była to kolejna okazana do integracji środowiska związanego z szeroko rozumianymi nieruchomościami i budownictwem.

Podczas wieczoru rozdano odznaczenia, z których jedno miałem zaszczyt otrzymać. Z rąk prezesa PSRiBS Pana profesora inż. arch. Adam Baryłki odebrałem złotą odznakę PSRiBS. Za przyznane wyróżnienie serdecznie dziękuję!