Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych

Dnia 25 czerwca 2020 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, podczas którego udzielono absolutorium Zarządowi Głównemu PSRiBS za rok 2019. Zostały przedstawione sprawozdania z działalności Agendy i poszczególnych Komisji PSRiBS. Nowy przewodniczący Komisji ds. Doskonalenia Kadr, p. Krzysztof Konopka, przedstawił interesujące propozycje rozwoju działalności Komisji i wdrażania nowych dziedzin w przedsięwzięcia Stowarzyszenia. Obecni byli przedstawiciele Oddziałów Terenowych, którzy potwierdzili gotowość rozwijania działalności Stowarzyszenia. Omówiono plany na bieżący rok, który jest wyjątkowy ze względu na obecną pandemię Covid-19. Stan ten spowolnił działania wielu obszarów życia społecznego i zawodowego, nie mniej jednak Stowarzyszenie ma w planach otwieranie kolejnych oddziałów, powołanie sekcji młodzieżowej oraz nowych sekcji tematycznych jak również organizowanie konferencji i innych przedsięwzięć, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

Walne Zebranie Członków PSRiBS odbyło się z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.