V Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Piątą Międzynarodową Konferencję Naukową „Współczesne problemy zarządzania, bezpieczeństwa i nowoczesnej inżynierii”, zorganizowana została przez władze akademickie Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w dniach 24-26 lutego 2020 r., w Kościelisku-Zakopanem (AMW Rewita, Kościelisko, ul. Nędzy-Kubińca 101).

Konferencje naukowe organizowane przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej, przy współudziale dwóch Uczelni partnerskich – Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, to już wieloletnia tradycja.

Motywację do ich organizacji stanowi niewątpliwie fakt, iż spotykają się one z pozytywną oceną uczestniczących w nich przedstawicieli środowisk akademickich i praktyków, stanowiąc forum prezentacji aktualnych zagadnień mieszczących się w obszarze zainteresowania nauk społecznych oraz logistyki, a także wymiany poglądów i opinii – na płaszczyźnie naukowej, w tym zakresie.

Podobnie było z poprzednimi edycjami Konferencji, które miały miejsce w latach 2016-19 w Zakopanem. Pozytywna ocena tego wydarzenia ze strony jego Uczestników stanowiła inspirację do organizacji Piątej Międzynarodowej Konferencji Naukowej podejmującej istotne zagadnienia, w szczególności z zakresu: prawa, ekonomii, bezpieczeństwa, zarządzania i inżynierii.

Tegoroczna – Piąta Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne problemy zarządzania, bezpieczeństwa i nowoczesnej inżynierii” obejmowała następujące zakresy tematyczne:

  1. Bezpieczeństwo, prawo, polityka.
  2. Transport, Spedycja i Logistyka.
  3. Nowoczesna Inżynieria.
  4. Ekonomia, Finanse i Zarządzanie.