V Międzynarodowa Konferencja N-T Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych 2023

Jak zwykle w bardzo silnej grupie fachowców.

W dniu 09.02.2023 r. miałem przyjemność uczestniczyć Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”. W śród prelegentów i uczestników wielu fachowców – praktyków jak i ludzi nauki – przedstawicieli GUNB, MRIT oraz funkcjonariuszy. W trakcie spotkania poruszane były teoretyczne i praktyczne problemy inżynierii bezpieczeństwa w zakresie technicznym, ekonomicznym, prawnym i organizacyjnym występujące w procesach projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów antropogenicznych umożliwiających realizację różnorodnych potrzeb człowieka. Organizatorem było Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych oraz Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii razem z Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, Instytutem Techniki Budowlanej, Instytutem Naukowym Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych oraz Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej.

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym przez 15 wyższych uczelni w Polsce. Komitet Naukowy skupił wybitnych profesorów międzynarodowych uczelni wyższych i instytutów naukowych.

Kolejna doskonała okazja do wymiany poglądów i doświadczeń.