Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla Zastępcy Redaktora Naczelnego

Z radością informujemy, że Zuzanna Koziarska – Zastępca Redaktora Naczelnego Czasopisma Biegły Sądowy i studentka III roku kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie, otrzymała Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągniecia naukowe. Kandydatury studentów z całej Polski ocenił zespół ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Do MEiN wpłynęło 944 wnioski w tej sprawie. Stypendia otrzymało 432 studentów za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.