Studia podyplomowe „Akademia Biegłych”

Zapraszamy do udziału w studiach podyplomowych „Akademia Biegłych” organizowanych przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych na rok akademicki 2022/2023. Rekrutacja rozpocznie się w maju 2022 r.

Celem studiów jest wykształcenie kandydatów na biegłych i udoskonalenie umiejętności osób będących biegłymi oraz edukacja służb i osób współpracujących z biegłymi oraz organami wymiaru sprawiedliwości w celu prawidłowej realizacji zadań i obowiązków pracowniczych.

We współczesnym świecie, w którym następuje coraz to większa specjalizacja w poszczególnych jego dziedzinach, olbrzymią rolę odgrywają eksperci i biegli, których wiedza oraz doświadczenie stanowią wsparcie dla organów wymiaru sprawiedliwości, a tym samym przyczyniają się do trafnego orzekania przez sędziów i wydawania sprawiedliwych wyroków. Studia podyplomowe „Akademia Biegłych” stanowią doskonałą okazję nabycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych pozwalających na uzyskanie konkurencyjnej i satysfakcjonującej oferty pracy. Dodatkowo możliwość wyspecjalizowania się w określonej dziedzinie i nabycie wiadomości specjalnych stanowi podstawę do ubiegania się o zostanie powołanym na stanowisko biegłego sądowego, co z kolei otwiera kolejne drzwi do rozwoju kariery zawodowej – Krzysztof Konopka, Opiekun merytoryczny.

Szczegółowe informacje:

https://www.uth.edu.pl/oferta-studiow/podyplomowe/akademia-bieglych

Osobą realizującą projekt z ramienia Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych jest Pan Krzysztof Konopka – Przewodniczący Komisji ds. Doskonalenie Kadr PSRiBS.