Spotkanie Kapituły 28. Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja & Budowa XXI w.

26 stycznia 2024 r., w ramach prac Kapituły Konkursu, odbyło się X Seminarium pt. „Rewitalizacja – pamięć i nowoczesność z uwzględnieniem projektowania uniwersalnego”, w którym wziął udział pełniący obowiązki w jury Konkursu Pan dr hab. inż. Jerzy Obolewicz, prof. IBOA, Przewodniczący Komisji ds. Odznaczeń i Konkursów PSRiBS. Podczas seminarium odbyły się prelekcje, które wygłosili prof. Barbara Rymsza, prof. Janusz Rymsza – Instytut Badawczy Dróg i Mostów – „O moście im. Ks. J. Poniatowskiego w Warszawie”, prof. Maciej Trojan – Instytut Psychologii UMK Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – „Miasta jako ekosystem-architektura i natura”, prof. Maciej Dutkiewicz, mgr. inż. arch. Joanna Chróśniak – Politechnika Bydgoska – „Zastosowanie betonu w obiektach zabytkowych”.

„Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku” to inicjatywa wytyczająca nowe trendy w budownictwie, promująca najlepsze modernizacje i budowy. Konkurs nagradza inwestorów, wykonawców i projektantów za konkretną realizację jako wspólne dzieło wszystkich trzech podmiotów. Jest to jeden z elementów, który wyróżnia ten konkurs na tle innych tego rodzaju wydarzeń, które zwykle są adresowane tylko do jednej z grup, np. do inwestorów lub projektantów.