Ruszył Ultima Ratio – Elektroniczny Notarialny Sąd Polubowny

Napisane przez Autor Krzysztof Konopka Kategoria

W dniu 25 kwietnia 2019 r. odbyła się uroczysta inauguracja pierwszego w Polsce Elektronicznego Notarialnego Sądu Polubownego ULTIMA RATIO.  Obecni byli m.in.  Pan Prezes Prokuratorii Generalnej, Prezes Krajowej Rady Komorniczej, Wiceprezesowi UOKiK a także przedstawiciele Ministerstw Sprawiedliwości, Cyfryzacji, Infrastruktury i Przedsiębiorczości.

— W czasie gdy przedstawię Ultima Ratio, do sądów powszechnych wpłynie 114 spraw cywilnych i gospodarczych o zapłatę. Każda z nich będzie oczekiwać na finał przez trzy i pół miesiąca. Jeżeli zostaną rozpatrzone w trybie zwykłym, strony usłyszą wyrok po 13 miesiącach — powiedział w trakcie półgodzinnej prezentacji Robert Szczepanek, radca prawny, współtwórca Ultima Ratio i założyciel kancelarii prawnej Causa Finita Commercial Real Estate Law Firm, w której powstała idea polubownego e-sądu.

Według regulaminu Ultima Ratio wyrok ma być wydany w ciągu trzech tygodni od wpłynięcia pozwu. Po jego złożeniu do sądu apelacyjnego z wnioskiem o klauzulę wykonalności wygrany będzie mógł oddać sprawę w ręce komornika. Arbitrami są notariusze. Aby móc skorzystać z arbitrażu, kontrahenci muszą w umowach zawrzeć klauzulę, że spory z nimi związane będą kierowane do Ultima Ratio. Gdy tam trafią, opłatę arbitrażową poniesie i powód, i jego przeciwnik. Zgodnie z taryfą najniższa wyniesie 300 zł. Pozew zostanie przekazany stronie elektronicznie, a także listem poleconym. Jednocześnie system wybierze arbitra, a pozwany przygotuje swoje stanowisko. Do sprawy można dołączać dowody w postaci skanów pism, zdjęć, nagrań audio i filmów. Arbiter może kontaktować się z powodem i pozwanym na czacie. Wpisy są widoczne dla stron, żadnego nie można usunąć. Bezpieczną i wiarygodną identyfikację uczestników sporu umożliwia zintegrowanie systemu z Węzłem Krajowym, udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji. To pozwala na korzystanie z profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego i e-dowodów tożsamości.

Obecnie do pracy gotowych jest 22 notariuszy. Dzięki temu w miesiącu będzie można rozpatrywać kilka tysięcy spraw. Z Ultima Ratio współpracuje także nasze Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych w Warszawie, które ma wyłączność na wydawanie opinii ekspertów, a nad jego działalnością czuwa Rada Sądu, złożona z profesorów prawa i zawodowych sędziów.

https://ultimaratio.pl/