Projekt ustawy o biegłych sądowych

Przedstawiam projekt ustawy o biegłych sądowych, którego wdrożenie w życie znacznie ułatwiłoby pracę całego wymiaru sprawiedliwości regulując szereg kwestii związanych z pracą biegłych sądowych.