Projekt Komendy Stołecznej Policji pt. „Efektywna Policja – Ochrona Ofiar i Świadków Przemocy” Aplikacja TWÓJ PARASOL

W związku z realizacją programu Unii Europejskiej pn.:„Rights, Equality and Citizenship Programme” dnia 4 grudnia 2019 r. w Warszawie odbył się event podsumowujący projekt pn.” Efektywna Policja-ochrona ofiar i świadków przemocy”. Zaproszonych gości przywitał gospodarz spotkania a zarazem koordynator projektu, Komendant Rejonowy Policji Warszawa I inspektor Sławomir Piekut.

W listopadzie 2018 r. w Warszawie odbyła się pierwsza konferencja w ramach projektu Komendy Stołecznej Policji pt.:„Efektywna Policja – Ochrona Ofiar i Świadków Przemocy”, którego realizacja została zaplanowana na lata 2018-2019. Kolejne konferencje odbywały się już w stolicach państw partnerskich uczestniczących w projekcie na Litwie, Łotwie oraz w Niemczech.

Podobnie jak w Polsce, tak i tam dyskutowano o różnicach w sposobie rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie w poszczególnych krajach oraz wymieniano się spostrzeżeniami, uwagami i doświadczeniami z zakresu tematyki programu.

Podczas prezentacji multimedialnych przedstawiano problematykę dotyczącą zjawisk przemocy z uwzględnieniem związków między cudzoziemcami, współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi oraz działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe w celu ochrony osób doznających przemocy i świadków przed ewentualnym działaniem osoby stosującej taką przemoc.

W ramach programu dla policjantów realizujących jego założenia w codziennej służbie zarówno na terenie działania KSP, jak i w krajach partnerskich uczestniczących w konferencji zostało zakupione podstawowe wyposażenie do udzielania pomocy przedmedycznej oraz 7 tysięcy kolorowych kocyków, które są  używane podczas interwencji domowych, gdzie ofiarami bądź świadkami przestępstwa są dzieci.

Podczas spotkania Komendant Rejonowy Policji Warszawa I inspektor Sławomir Piekut zaprezentował gościom nowe, niezwykle potrzebne, praktyczne i skuteczne „narzędzie”, które będzie służyło potencjalnym świadkom i ofiarom przemocy w rodzinie, a mianowicie aplikację mobilną pn.”Twój Parasol”.  

To bezpłatna aplikacja, dzięki której osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie.

Aplikacja umożliwia również przesyłanie informacji o zdarzeniach związanych z przemocą do ewentualnego wykorzystania później oraz możliwość dyskretnego kontaktu z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach.

Jak powiedział Komendant Rejonowy Policji Warszawa I insp. Sławomir Piekut, aplikacja „Twój Parasol” jest to pierwszą tego typu w Polsce.

„Twój parasol” przypomina program informujący o pogodzie, ponieważ, jak przekazali funkcjonariusze, „praktycznie każdy na swoim smartfonie ma aplikację pogodową”. Jednak po dwukrotnym kliknięciu w obrazek przechodzi się do ukrytej części programu.

Jak informują policjanci, poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie osobom dotkniętym przemocą.

Pomysłodawcy aplikacji podkreślają także, że jedną z ważniejszych funkcji aplikacji jest „notatnik”, dzięki któremu można w szybki sposób zrobić zdjęcie, nagrać film lub głos, który później będzie mógł służyć jako materiał dowodowy.

– Bardzo często przy sprawach o znęcanie się na etapie, kiedy policja podejmuje interwencję, jest wszystko jasne. Natomiast wcześniej czy później sprawa trafia do sądu i wtedy robi się problem, bo sąd pyta konkretnie o dowody. Oczywiście będą zeznania osoby pokrzywdzonej i tylko one. My chcemy, żeby osoba, która czuje się, że jest objęta przemocą, zbierała sobie i katalogowała ten materiał dowodowy – powiedział podczas podsumowania projektu „Efektywna Policja – ochrona ofiar i świadków przemocy” inspektor Piekut.

– Zbuduje to później w sądzie obraz, który może przekonać sędziego, że mamy do czynienia z ofiarą przemocy – dodał.

„Twój Parasol” umożliwia również przesyłanie informacji o zdarzeniach związanych z przemocą do ewentualnego wykorzystania później oraz możliwość dyskretnego kontaktu z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach.

– Uznaliśmy, że każdy pokrzywdzony ma bliską osobę, której może przekazać taką informację. To może być koleżanka, mama, siostra czy ktoś z fundacji pomocowej. W przesłanym mailu jest informacja, że dana osoba potrzebuje pomocy oraz na końcu jest informacja, że jeżeli dostałeś taką wiadomość to trzeba powiadomić policję – poinformował Piekut.

Aplikacja działa w czterech państwach (Polska, Litwa, Łotwa, Niemcy) i jest dostępna w języku polskim, angielskim, niemieckim, łotewskim, litewskim, chińskim, ukraińskim, tureckim i wietnamskim.

Oprócz aplikacji w ramach tego programu dla policjantów zakupione zostały podstawowe wyposażenie do udzielania pomocy przedmedycznej i 7 tys. kolorowych kocyków, które są używane podczas interwencji domowych, gdzie ofiarami bądź świadkami przestępstwa są dzieci.

Aplikacja jest do pobrania na Google Play i Apple Store po wyszukaniu „Twój Parasol” lub za pomocą kodów QR.