Porozumienie o współpracy z Warszawskim Oddziałem Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej

W dniu 19 listopada 2020 r. z zastosowaniem wszystkich covidowych zasad bezpieczeństwa, zostało podpisane porozumienie o współpracy Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej reprezentowanego przez Prezesa insp. w/s Jana Strzelińskiego z Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych reprezentowanym przez Prezesa dr. inż. Adama Baryłkę. Dokumenty przekazali sobie przedstawiciele obu Stowarzyszeń: ze strony WO SKPP  dr insp. w/s.  Jarosław Konończuk, w imieniu PSRiBS mgr Krzysztof Konopka – Przewodniczący Komisji ds. Doskonalenia Kadr. Porozumienie dotyczy współpracy przy realizacji zadań będących we wspólnym obszarze zainteresowań umawiających się stron.