Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Częstochowie Warsztaty-dydaktyczne Dla Biegłych Sądowych w zakresie: energetyki, budownictwa, ekspertyz. 13 Czerwiec 2019 r.

Napisane przez Autor Krzysztof Konopka Kategoria

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE Warsztaty-dydaktyczne Dla Biegłych Sądowych w zakresie: energetyki, budownictwa, ekspertyz. Opinia sądowa, orzeczenia, znaczenie procesowe, przydatność, zalety i wady sporządzanych opinii. Wyznaczanie czynności prawnych- oględziny – uzupełnianie braków formalno- prawnych w celu sporządzenia opinii 13 Czerwiec 2019 r. Szkolenie dedykowane jest do osób, które chcą pogłębić i usystematyzować wiedzę w zakresie bezpieczeństwa pracy w energetyce oraz w gospodarce energetycznej a w szczególności w zakresie urządzeń elektro energetycznych i elektrycznych, Inspektora Nadzoru, Koordynatora, kierownika Budowy, Nadzoru Autorskiego jako Ekspert, Rzeczoznawcy, Biegłego Sadowego wady i zalety. Szkolenie 1 dniowe przeznaczone jest dla osób pracujących zawodowo, jako biegli sądowi działający na zlecenie instytucji państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i pozabudżetowych, gmin, powiatów, w szczególności dla Sądów, Prokuratur Krajowych i Okręgowych oraz Policji.