Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Częstochowie Warsztato-szkolenie Metodologia pisania ekspertyz przez Biegłych Sądowych. Wynagrodzenie biegłego według znowelizowanych przepisów od 1 stycznia 2019 r. Termin: 14 Czerwiec 2019 r.

Napisane przez Autor Krzysztof Konopka Kategoria

Szkolenie dedykowane jest do osób, które chcą pogłębić i usystematyzować wiedzę w zakresie:

1. PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIANIA RACHUNKU DO KARTY PRACY BIEGŁEGO PRZY PODWYŻSZENIU STAWKI WYNAGRODZENIA O 50% Z GODNIE Z NOWELIZACJA PRZEPISÓW O WYNAGRODZENIU BIEGŁEGO OD STYCZNIA 2019 ROKU;

2. METODOLOGII PISANIA EKSPERTYZY BIEGŁEGO SĄDOWEGO;

3. PRAKTYCZNEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU SPORZĄDZANIA OPINII ZESPOŁOWEJ TWORZONEJ PRZEZ WIELU BIEGŁYCH Z RÓŻNYCH SPECJALNOŚCI DO JEDNEGO POSTANOWIENIA O POWOŁANIU BIEGŁEGO SADOWEGO I WSPÓLNYCH PYTAŃ DO BIEGŁYCH;

4. DYPLOMACJA BIEGŁEGO SĄDOWEGO, CZYLI OBRONA PRZED MANIPULACJĄ. Szkolenie 1-dniowe przeznaczone jest dla osób pracujących zawodowo, jako biegli sądowi działający na zlecenie instytucji państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i pozabudżetowych, gmin, powiatów, w szczególności dla Sądów, Prokuratur Krajowych i Okręgowych oraz Policji.