Podziękowanie dla Czasopisma “Biegły Sądowy”

Miło jest poinformować, że dnia 19 września 2019 r. Czasopismo “Biegły Sądowy” otrzymało podziękowanie za udzielenia Patronatu Medialnego w III Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Technicznej pt. Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych.