Nowy Redaktor Naczelny Czasopisma „Biegły Sądowy”

Wykształcenie i kariera zawodowa Krzysztofa Konopki koncentrują się wokół dwóch tematów: kryminalistycznych badań pisma ręcznego i dokumentów oraz podatków. Tematyka kryminalistyki stanowi pasję, która jest realizowana przez działalność zawodową w oparciu o badania pisma ręcznego i dokumentów. Wykształcenie kierunkowe w tej dziedzinie zdobył na Akademii Polonijnej w Częstochowie i Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Od 2016 r. jest Biegłym Sądowym ustanowionym przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie i Warszawie oraz od 2019 r. w Łomży i Ostrołęce z zakresu kryminalistycznego badania dokumentów i pisma ręcznego. Krzysztof Konopka od 2009 r.  jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego i od 2018 r. członkiem Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych. Przy wykonywaniu ekspertyz i opinii współpracuje z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, sądami, prokuratorami, urzędami celnymi, urzędami skarbowymi, Zarządem Transportu Miejskiego, Zarządem Terenów Publicznych oraz kancelariami prawnymi, radcami prawnymi, adwokatami, notariuszami  i doradcami podatkowymi.

Krzysztof Konopka pracuje zawodowo od 2004 r. zajmując się tematyką podatków i finansów. Ukończył Wyższą Szkołę Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie Wydział Ekonomii z wyróżnieniem rektora, Uzyskał Dyplom Ministra Skarbu Państwa uprawniający do zasiadania w Radach Nadzorczych, następnie odbył Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa i Administracji. Specjalizuje się w tematyce podatków i opłat lokalnych, finansach publicznych i ordynacji podatkowej. Brał udział i współorganizował liczne sympozja, szkolenia i konferencje z przedmiotowych tematów.