Nowy dowód osobisty 2.0.

Od 2 sierpnia 2021 r. będą obowiązywać nowe dowody osobiste z odciskami palców i odręcznym podpisem właściciela. Starym dokumentem będzie się można posługiwać do czasu, aż minie jego ważność. Odnosząc się natomiast do dowodów ważnych bezterminowo – taki dokument mogły otrzymać przed 1 marca 2015 r. osoby po 65. roku życia; od 1 marca 2015 r. dowody ważne bezterminowo nie są już wydawane – to należy wskazać, ze kwestia ta budziła kontrowersje nawet wśród specjalistów. Ostatecznie Sejm przyjął ustawę z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. Artykuł czwarty tej ustawy precyzuje, że dowody osobiste, które zostały wydane przed 2 sierpnia 2021 r. oraz wydane po tym dniu na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność do upływu terminu w nich określonych,  jednakże termin ważności dowodu osobistego wydanego na podstawie przepisów dotychczasowych nie może przekroczyć 3 sierpnia 2031 r. Osoby, które chcą wymienić dowód osobisty, składając wniosek przez internet, mają na to jeszcze tylko trzy miesiące. Od 2 sierpnia nie będzie już takiej możliwości, ponieważ zmianie ulegnie zawartość warstw graficznej i elektronicznej wydawanych dokumentów tożsamości. Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobligowane do umieszczania w dowodach osobistych odcisków palców (w warstwie elektronicznej) i odręcznego podpisu posiadacza dokumentu (w warstwie graficznej). Zarówno odciski palców, jak i wzór podpisu trzeba będzie zostawić w urzędzie.  W nowym dowodzie nastąpi też kilka innych dostrzegalnych na pierwszy rzut oka zmian – pojawi się m.in. oznaczenie państwa członkowskiego (na tle flagi Unii Europejskiej). W przypadku dokumentów dzieci do 12. roku życia wciąż będzie możliwe składanie wniosku online, ponieważ od nich odciski palców nie będą pobierane. Z dotychczasowego dowodu będzie można korzystać do czasu, aż minie jego ważność. Nowe dokumenty będą wydawane osobom, których dowody tracą ważność po 2 sierpnia 2021 r. lub które kończą 18 lat. Wymiana wszystkich dowodów na nowe potrwa 10 lat i jest bezpłatna. W 2021 r. dowód osobisty powinno wymienić 1 546 700 Polaków, którym kończy się ważność aktualnego dokumentu, zaś dodatkowo należy wskazać, że w 2021 r. ponad 358. 000 osób skończy 18 lat.

Więcej informacji można uzyskać z wywiadów w Polskim Radio z Panem Krzysztofem Konopką w dniach 20 kwietnia 2021 r. i 27 kwietnia 2021 r.

https://www.polskieradio.pl/7/163/Artykul/2718850,Ostatnia-szansa-na-zlozenie-wniosku-o-dowod-osobisty-przez-internet

https://www.polskieradio.pl/7/163/Artykul/2723423,Nowe-dowody-osobiste-Czy-dokument-wazny-bezterminowo-trzeba-wymienic