Nowe stawki biegłych

25.04.2024 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym (Dz.U. 2024 poz. 615).

Treść rozporządzenia w poniższym linku:

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20240000615/O/D20240615.pdf