Informatyka sądowa w praktyce

Redakcja z przyjemnością informuje o publikacji książki pana Adama Chojnowskiego, Członka Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych i Rady Naukowej czasopisma „Biegły Sądowy”, pt. „Informatyka sądowa w praktyce”.

Książkę wydało Wydawnictwo Helion i jest ona pozycją obowiązkową dla biegłych sądowych z zakresu informatyki i elektroniki.

Informatyka sądowa to gałąź nauk sądowych, której celem jest dostarczanie wiedzy z zakresu informatyki sądom, organom przygotowawczym w sprawach karnych oraz komornikom sądowym. Osoby zajmujące się tą dziedziną przeprowadzają analizy informacji cyfrowych, w tym incydentów informatycznych i włamań do sieci, a także opisują, analizują i wyceniają systemy teleinformatyczne. Powołane przez sąd, stanowią rzetelne źródło informacji z zakresu teleinformatyki lub informatyki, w razie gdy związane z nimi tematy są niezrozumiałe lub nieczytelne albo w toku sprawy sądowej wymagana jest specjalistyczna wiedza z branży IT.

Na polskim rynku brakowało dotąd opracowania opisującego informatykę sądową kompleksowo, w nieco szerszym kontekście, a przy tym napisanego językiem zrozumiałym dla czytelnika nieposiadającego formalnego wykształcenia prawniczego. Zadaniem książki jest wypełnienie tej luki i przybliżenie informatyki sądowej biegłym sądowym oraz osobom zainteresowanym poruszaną tematyką. Cenne wskazówki znajdą tu również prawnicy, specjaliści do spraw bezpieczeństwa teleinformatycznego, administratorzy, studenci kierunków informatycznych, a także pracownicy oraz funkcjonariusze służb, policji i organów ścigania.

 • Akty prawne regulujące pracę biegłego sądowego
 • Odpowiedzialność cywilna i karna biegłego sądowego
 • Wymogi formalnoprawne dotyczące opinii
 • Warsztat pracy biegłego sądowego z zakresu informatyki
 • Przebieg badań i analiz systemów informatycznych
 • Analiza incydentów i włamań do systemów IT
 • Inwigilacja i wykrywanie złośliwego oprogramowania
 • Wycena systemów komputerowych
 • Prawa autorskie do oprogramowania
 • Opiniowanie z zakresu informatyki i elektroniki
 • Praktyczne przykłady opinii sądowych

Serdeczne gratulacje dla Autora i życzenia dalszych sukcesów zawodowych.

http://psribs.pl/informatyka-sadowa-w-praktyce/

https://helion.pl/ksiazki/informatyka-sadowa-w-praktyce-adam-chojnowski,infsad.htm#format/d