I Wideokonferencja Naukowa „Prawo a bezpieczeństwo”

Polskie Stowarzyszenie  Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych zaprasza na I Wideokonferencję Naukową „Prawo a bezpieczeństwo”,  która odbędzie się dnia 7 października 2020 r. w godz. 11.00 -15.00.  W programie wykłady na temat bezpieczeństwa dokumentów, bezpieczeństwa w zamówieniach publicznych, w postępowaniu sądowym, w aspekcie prawnym, w księgowości, w farmaceutyce oraz na temat bezpieczeństwa publicznego oraz społecznego w okresie pandemii koronawirusa. Zostaną także przedstawione programy prewencyjne realizowane przez Policję w obszarze życia publicznego oraz luki regulacyjne w obszarze cybertożsamości.

PROGRAM

I_WideoKonferencja Prawo a bezpieczeństwo_PSRiBS

PATRONAT HONOROWY

Komendant Stołeczny Policji

Stowarzyszenie Komendantów Policji Polskiej

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów KSP

KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. Lech Kościelecki

prof. dr hab. inż. Andrzej Papliński

dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. PW

dr hab. inż. Jerzy Obolewicz, prof. IBOA

dr inż. Jerzy Baryłka, prof. IBOA

dr inż. ach. kraj. Tomasz Kościelecki

dr inż. Andrzej Grzebielec

dr inż. Tadeusz Cesarz

mł. insp. dr Mirosław Bednarski

podinsp. dr Łukasz Świerczewski

dr Anna Cesarz-Kuczyńska

PATRONAT MEDIALNY

Czasopismo naukowo-techniczne „Biegły Sądowy”

PAGE4YOU

PARTNERZY

Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński Sp.k.

Cudny & Stypułkowski Kancelaria Sp.k.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Krzysztof Konopka – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Mariusz Filipek – Zastępca Przewodniczącego

Tomasz Olejniczak

Weronika Łukasiewicz

Małgorzata Bogdaniuk

UWAGA: Zgłoszenie uczestnictwa należy przesyłać do dnia 2 października 2020 r. mailowo na adres biegly@krzysztofkonopka.pl

Z A P R A S Z A M Y !!!

KONTAKT

Krzysztof Konopka

tel. 608-293-001

biegly@krzysztofkonopka.pl