I Seminarium Naukowo – Techniczne pt. „Aspekty wdrożeniowe nowych technologii w obiektach antropogenicznych”

Podlaski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych z siedzibą w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży ma zaszczyt zaprosić na I Seminarium Naukowo – Techniczne pt. „Aspekty wdrożeniowe nowych technologii w obiektach antropogenicznych” Seminarium odbędzie się 30.11.2019 r. o godz. 11:00 w Nowej Auli znajdującej się w Budynku „B” Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży przy ulicy Studenckiej 19. Osoby zainteresowane udziałem w Seminarium prosimy o zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod numerem 507 645 880 lub mailowo: dariusz.tomaszewicz@poczta.wsa.edu.pl do dnia 20.11.2019 r . Prosimy również o przesyłanie referatów i prezentacji na adres e-mail: dariusz.tomaszewicz@poczta.wsa.edu.pl również do dnia 20.11.2019 r. Udział w seminarium jest bezpłatny. Podczas obrad będzie można obejrzeć wystawę pt. „Zastosowanie obiektów antropogenicznych w budownictwie”. Z wyrazami szacunku Komitet Organizacyjny Podlaskiego Oddziału PSRiBS