I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo a kryminalistyka” – Przełożona

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną i rozprzestrzenianie się koronawirusa (SARS-Cov-2) oraz aktualne zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, jak również apel Wojewody Mazowieckiego do organizatorów imprez o „przełożenie terminu imprez, w których bierze udział większa liczba osób” podjęło decyzjęo przeniesieniu I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo a kryminalistyka” na inny termin, który podamy w odrębnym piśmie.

Bezpieczeństwo i komfort wszystkich uczestników jest dla nas priorytetem, dlatego w obliczu wyższych okoliczności, na które nie mamy wpływu oraz  uwzględniając powagę sytuacji, decyzja o przesunięciu terminu Konferencji jest na chwilę obecną, najlepszym z możliwych rozwiązań.

Pragniemy podziękować za wszelką życzliwość i wsparcie, a także  deklarację udziału w Konferencji w innym czasie. Jesteśmy przekonani, że
w obliczu aktualnej sytuacji i wynikającego z niej potencjalnego zagrożenia zdrowia publicznego jest to jedyna możliwa decyzja.

Dziękujemy za zrozumienie  i zapraszamy na Konferencję w późniejszym terminie.

Z poważaniem

mgr Krzysztof Konopka – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego