I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo a kryminalistyka”

Dnia 26 października 2021 r. w Auli Wykładowej Komendy Stołecznej Policji im. insp. PP Karola Fuchsa w Piasecznie odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo a Kryminalistyka” organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych przy współpracy z Wydziałem Doskonalenia Zawodowego KSP.

Patronat Honorowy nad Konferencją objęli: Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Komendant Stołeczny Policji, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Inspekcja Nadzoru Drogowego, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Stowarzyszenie Komendantów Policji Polskiej, Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów KSP, Prawnicy dla Polski, Pracodawcy Ziemi Lubelskiej oraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego, który skupiał ekspertów Komendy Stołecznej Policji oraz przedstawicieli Sądu Najwyższego, Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz profesorów polskich uczelni wyższych, był prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst.

Partnerami Konferencji byli: Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński Sp.k., Cudny & Stypułkowski Kancelaria Prawna, Centrum Psychologii Kryminalnej, a Patronat Medialny sprawowali: Czasopismo naukowo-techniczne „Biegły Sądowy”, Czasopismo naukowo-techniczne „Rzeczoznawca”, PAGE4YOU, Stołeczny Magazyn Policyjny.

Konferencję otworzył i powitał zgromadzonych Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Pan Krzysztof Konopka dziękując obecnym za przybycie. Przewodniczący przypomniał, że pierwotnie spotkanie było zaplanowane na marzec ubiegłego roku. Niestety sytuacja epidemiologiczna w kraju uniemożliwiła przeprowadzenie Konferencji, tym bardziej teraz radość jest większa, że pomimo nadal trwającej pandemii Covid-19 udało się doprowadzić do jej realizacji. Czujemy się zaszczyceni obecnością wielu znakomitych Gości, m.in. insp. Marka Chodakowskiego Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. Prewencji, insp. Sławomira Cisowskiego Naczelnika Wydziału Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji, płka dr Dariusza Laskowskiego Dyrektora Biura Badań Kryminalistycznych ABW Reprezentującego Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, insp. dr n. med. Radosława Juźwiaka Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji Członka Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej, Jej Magnificencję Rektora UTH dr Justynę Żylińską, prof. Krzysztofa Wiaka Sędziego Sądu Najwyższego.

Następnie głos zabrał Prezes Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych Pan Adam Baryłka witając przybyłych i wyrażając uznanie dla Pana Krzysztofa Konopki – Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego za pracę włożoną w przygotowanie niniejszej Konferencji. Podkreślił ważną rolę nauk kryminalistycznych w budowaniu rzetelnego prawa oraz zwrócił uwagę na jej praktyczną i szalenie użyteczną funkcję podczas realizacji zadań wielu służb mundurowych, prawników, ekspertów i biegłych.

Prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst z powodów zdrowotnych nie mógł przybyć na Konferencję i wygłosić wykładu inauguracyjnego, ale skierował do zgromadzonych słuchaczy list, który odczytał Przewodniczący Konferencji Pan Krzysztof Konopka.

Wykład wprowadzający Sensy i nonsensy w prawie o biegłych wygłosił prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski.

Konferencja miała na celu poszerzenie zainteresowania zagadnieniami kryminalistycznymi, przedstawienie wielu możliwości rozwoju zawodowego w tej dziedzinie oraz zobrazowanie szerokiego i interesującego spektrum zadań, jakie czekają przyszłych specjalistów kryminalistyki. W ramach partnerstwa pomiędzy PSRiBS a KSP przedstawiciele stołecznego garnizonu Policji zaprezentowali na Konferencji efekty nowatorskich programów szkolenia zawodowego wdrożonych w ramach programu „Sprawy wewnętrzne” pozostającego w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Bogaty i ciekawy program Konferencji pochłonął uwagę prawie 100 uczestników, którzy przybyli z Warszawy, Gdańska, Łomży, Lublina, Szczecina, Białegostoku. Jeden dzień Konferencji nie starczył, aby poruszyć wszystkie interesujące słuchaczy tematy, co oznacza, że kolejna edycja będzie nieunikniona. W trakcie przerw między sesjami toczyła się dyskusja nad wygłoszonymi referatami, nawiązywano nowe kontakty, przeprowadzane były wywiady. Na Konferencji obecni byli studenci, którzy kształcą się na kierunkach kryminalistycznych, prawniczych i związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem oraz osoby zainteresowane tą tematyką i rozważające podjęcie edukacji w tym kierunku.

Konferencję zakończył Przewodniczący Pan Krzysztof Konopka dziękując wszystkim za uwagę i uczestnictwo. Specjalne podziękowania skierował do osób, które z dużym zaangażowaniem wspierały przygotowanie i realizację Konferencji.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie dziękujemy Współorganizatorom, Gościom oraz wszystkim Uczestnikom za udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo a Kryminalistyka”.

 

 

 

Tematyka Konferencji została także omówiona przez Pana Krzysztofa Konopkę – Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego i insp. Sławomira Cisowskiego – Naczelnika Wydziału Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji w TVP 3 w programie „ECHA DNIA”.