Eliminacja błędów projektowych i wykonawczych w budownictwie

W dniach 21 – 22 czerwca 2024 w Krakowie odbędzie się konferencja pod nazwą „Eliminacja błędów projektowych i wykonawczych w budownictwie”.

Konferencja przeznaczona jest m.in. dla firm budowlanych, pracowni projektowych, architektów, deweloperów i inwestorów planujących realizację inwestycji budowlanej, a także biegłych sądowych i rzeczoznawców.

Wykładowcami będą przedstawiciele nauki i praktyki, w tym członek PSRiBS dr inż. Rafał Dybicz – rzeczoznawca budowlany PSRiBS, biegły sądowy, specjalista w zakresie zarządzania projektami budowlanymi, tworzenia i zarządzania budżetem i kontroli kosztów, a także nadzoru nad realizacją prac budowlanych.

Uczestnicy konferencji uzyskają certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Wykładach Instytutu Budownictwa Optymalnego.

Zapraszamy do uczestnictwa!