Ekspert Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych na UTH

Dnia 22 lutego 2020 r. Pan Krzysztof Konopka Ekspert Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sadowych wygłosił gościnny wykład na Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej „Bezpieczeństwo dokumentów publicznych”.

Przedstawione zagadnienia związane z pojęciem dokumentu publicznego w polskim prawie oraz przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów przedstawione w interesujący i atrakcyjny sposób oraz ubogacone prezentacją badań zabezpieczeń dokumentów i banknotów zgromadziły mnóstwo studentów.

Studenci nauczyli się sprawdzać autentyczność dowodu osobistego, paszportu i prawa jazdy oraz poznali sposoby zabezpieczeń środków płatniczych w rożnych krajach świata.