Dokumenty – bezpieczeństwo i kontrola, w tym kontrola taktyczna

Komenda Stołeczna Policji, w partnerstwie z norweskim ID-Center oraz Polską Wytwórnia Papierów Wartościowych, przystępują do realizacji projektu “Dokumenty – bezpieczeństwo i kontrola, w tym kontrola taktyczna”, w ramach programu Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2014-2021. W jego trakcie zrealizowanych zostanie szereg przedsięwzięć z udziałem międzynarodowej grupy ekspertów zajmujących się problematyką oceny autentyczności dokumentów oraz weryfikacji tożsamości. Planowane działania będą także służyć profesjonalnej wymianie doświadczeń i dobrych praktyk.  Przygotowanie do skutecznej realizacji zadań w obliczu zagrożeń związanych z nielegalnym wykorzystywaniem dokumentów ma istotny wymiar europejski, stanowiąc niezbędny element zapewnienia bezpieczeństwa publicznego na różnych płaszczyznach.

Przeprowadzenie tego specjalistycznego doskonalenia zawodowego, o charakterze międzynarodowym i międzyinstytucjonalnym, ma również na celu stworzenia warunków, do nabycie odpowiednich kompetencji i umiejętności przez osoby zobowiązane do dokonywania kontroli dokumentów.

Elementem inicjującym przedsięwzięcia będzie ekspercka Konferencja Inauguracyjna, która ze względu na sytuację epidemiczną, zostanie zrealizowana w trybie telekonferencji.

Konferencja Inauguracyjna odbędzie się w dniach 22 i 23 kwietnia 2021 r.

➡️Dzień 1 (czwartek) 22 kwietnia od godz. 10.00 (test od godz. 9.00)

➡️Dzień 2 (piątek) 23 kwietnia 2021 r. od godz. 9.00

Przedsięwzięcie realizowane jest przy wsparciu Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych (PSRiBS) oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (WSPol w Szczytnie)

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych reprezentować będą dr inż. arch. Adam Baryłka Prezes PSRiBS i członek Rady Naukowej Konferencji oraz mgr Krzysztof Konopka – Przewodniczący Komisji ds. Doskonalenia Kadr PSRiBS, który wygłosi prelekcję na temat „Badanie autentyczności podpisu a tożsamość osobowa”.