image-preloader

Aktualności

4 Kongres Nauk Sądowych

Napisane przez Autor Krzysztof Konopka Kategoria
Zapraszamy wszystkich rzeczoznawców i biegłych wpisanych na listy biegłych w sądach okręgowych, jak również osoby, które występują w sprawach karnych i cywilnych, jako biegli ad hoc oraz wszystkie osoby zainteresowane funkcjonowaniem biegłych w wymiarze sprawiedliwości do udziału w IV Kongresie Nauk Sądowych – „Osiągnięcia biegłych i rzeczoznawców w Polsce”, który odbędzie się 29 czerwca 2019 […]

Ruszył Ultima Ratio – Elektroniczny Notarialny Sąd Polubowny

Napisane przez Autor Krzysztof Konopka Kategoria
W dniu 25 kwietnia 2019 r. odbyła się uroczysta inauguracja pierwszego w Polsce Elektronicznego Notarialnego Sądu Polubownego ULTIMA RATIO.  Obecni byli m.in.  Pan Prezes Prokuratorii Generalnej, Prezes Krajowej Rady Komorniczej, Wiceprezesowi UOKiK a także przedstawiciele Ministerstw Sprawiedliwości, Cyfryzacji, Infrastruktury i Przedsiębiorczości. — W czasie gdy przedstawię Ultima Ratio, do sądów powszechnych wpłynie 114 spraw cywilnych i […]

Nowy Redaktor Naczelny Czasopisma „Biegły Sądowy”

Wykształcenie i kariera zawodowa Krzysztofa Konopki koncentrują się wokół dwóch tematów: kryminalistycznych badań pisma ręcznego i dokumentów oraz podatków. Tematyka kryminalistyki stanowi pasję, która jest realizowana przez działalność zawodową w oparciu o badania pisma ręcznego i dokumentów. Wykształcenie kierunkowe w tej dziedzinie zdobył na Akademii Polonijnej w Częstochowie i Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Od […]

CZASOPISMO BIEGŁY SĄDOWY – OBJĘŁO PATRONATEM MEDIALNY II MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO – TECHNICZNEJ PROBLEMY INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH

CZASOPISMO BIEGŁY SĄDOWY  OBJĘŁO PATRONATEM MEDIALNYM II Międzynarodową Konferencję Naukowo – Techniczną pt. Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych 16-17 listopada 2017r.

Polecamy NOWOŚĆ Oficyny Wydawniczej Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją wydawnictwa Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, autorstwa Pana dr. inż. Adama Baryłki, pt.: “Okresowe kontrole obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji”. Autor w ramach wieloletniej działalności w Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego  uczestniczył w dokonywaniu licznych okresowych kontroli w zakresie wielu rodzajów obiektów budowlanych oraz weryfikował kilkaset protokołów z okresowych kontroli dokonanych […]