4 Kongres Nauk Sądowych

Napisane przez Autor Krzysztof Konopka Kategoria

Zapraszamy wszystkich rzeczoznawców i biegłych wpisanych na listy biegłych w sądach okręgowych, jak również osoby, które występują w sprawach karnych i cywilnych, jako biegli ad hoc oraz wszystkie osoby zainteresowane funkcjonowaniem biegłych w wymiarze sprawiedliwości do udziału w IV Kongresie Nauk Sądowych – „Osiągnięcia biegłych i rzeczoznawców w Polsce”, który odbędzie się 29 czerwca 2019 r. w Warszawie w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.

TEMATYKA KONGRESU: „Osiągnięcia biegłych i rzeczoznawców w Polsce”

  • Projekt ustawy o biegłych, analiza, dyskusja i zaopiniowanie
  • Zebranie i przedstawienie informacji i dorobku naukowego, opiniodawczego biegłych i rzeczoznawców
  • Kierunki i metody poprawy jakości, efektywności i pragmatyzmu wydawania ekspertyz w Polsce
  • Błąd a fałsz w ekspertyzie
  • Ubezpieczenie biegłych nieobowiązkowe czy obowiązkowe

Szczegółowe informacje, program oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie wydarzenia: https://www.4kongres.pl/

Serdecznie zapraszamy!

IV_Kongres_Nauk_Sądowych-29-06-2019